SANAT EĞLENCEMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
EĞLENCE
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir?
Mekruh/ Haram
Helal/ Haram
Helal/ Haram
Haram
Haram
Müzik ve şarkı  haram mıdır?
Çalgı aleti çalmak ve şarkı söylemek  haram değildir. Ancak kullanıldığı yere ve duruma göre helal ve haramlık kazanır.
Boş ve şehvete yol açıyorsa , evet; diğer türlü hayır…
Müzik haram mıdır?

(Not: Müzik konusunda aynı mezhep içinde bile farklı görüşler çeşitlidir.Bu nedenle üç başlık halinde buraya alındı)
Mûsıkî icrâsı ve bunu dinlemek haramdır. Bu hüküm, değnek ve çubuğun bir yere âhenkli bir şekilde vurulmasını dahi içine almakta ve haram saymaktadır. Savaşta vurulan kös ile düğünlerde çalınan tef helaldir.
Mekruhtur
/
Yanında bir haram işlenmediği, harama âlet edilmediği takdirde mübâhtır(Gazali(Şafii) ve Kettani(maliki) ikinci görüştedir).
Mûsıkî icrâsı ve bunu dinlemek haramdır. Bu hüküm, değnek ve çubuğun bir yere âhenkli bir şekilde vurulmasını dahi içine almakta ve haram saymaktadır. Savaşta vurulan kös ile düğünlerde çalınan tef helaldir.
Ğına, lehv, mulahi ve müzik aletleri haramdır.
/
Boş ve şehvete yol açıyorsa , evet (Feyz Kaşani ve Muhammed Bakır Sebzivari)
Satranç oynamak haram mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Evet
Evet
Resim ;heykel yapmak caiz mi?
Sünni: Hayır
Şia: Canlı hayvanın heykelini yapmak, farz ihtiyat gereği haramdır. Fakat alım-satımını yapmanın sakıncası yoktur. Canlı hayvanın resmini yapmak caizdir.(sistani, mekruh alış verişler:2026)
Tavla oynamak haram mı?                             allahdostuseyyid
HANEFİ
Hayır
ŞAFİİ
Evet
MALİKİ
Evet
HANBELİ/  SELEFİ
Evet
CAFERİ
Evet /
Genel anlamda mükellef kimse kumar aleti olduğunu teşhis ettiği hiçbir şeyle oyun oynaması kesinlikle caiz değildir. Hakeza; şart koşarak hiçbir oyun kesinlikle caiz değildir. Ama kumar aleti olmayan ve ortada her hangi bir şartın söz konusu olmadığı her vesileyle oyun oynamakta bir sakınca yoktur.
İmam Humeyni, "tevziu'l- mesail (el-mahaşi lil imam Homeyni)", c. 2, s. 962.