MATURİDİ EŞARİ MEZHEP FARKLARI

1. Maturidilere göre insanlarda cüzi bir irade vardir der. Müstakil bir cüzi irade vardir der. Es’ariler ise bu irade müstakil degil Allah yaratir der.

ŞİİLERİN SÜNNİLERDEN TEPKİ ÇEKEN YORUM VE YAZILARI

KURAN'IN EKSİK VE DEĞİŞTİRİLMİŞ OLDUĞU İDDİALARI:
* Şeyh Seyyid Adnan Behrani kendisinin “Meşarik” adli kitabinin 127. sayfasında şöyle diyor:
“özet olarak diyoruz ki,Ehli beyt (a) yolu ile gelen, eğer mütevatir sayılmasa da, çok sayda olan haberlere göre elimizdeki bu Kuran Muhammede (s) nazil olmuş Kuranin tamamı değildir,

EHLİBEYT KİMDİR Şİİ SÜNNİ DELİLLER

Tartışmanın ana konusu ikiye ayrılır:
1.Ehli beyt kavramı içine kimler dahildir.
2.Hangi ayetler Ehli beyt'ten ,ne şekilde bahsetmektedir.

SÜNNİ MEZHEPLERLE ŞİA ARASINDAKİ TÜM FARKLAR

1.USUL FARKLILIKLARI
2.İNANÇ FARKLILIKLARI
3.İBADET FARKLILIKLARI
4.TARİHSEL OLAYLARA YAKLAŞIM FARKLILIKLARI

HALKIN YÖNETİM KARŞISINDAKİ TUTUMU

Görüş 1:
Zulme karşı sabır:
Ehl-i sünnet şöyle demiştir: «Asıl olan şudur ki, idareci fa­ziletli, adaletli ve iyiliksever biri olsun. Şayet böyle olmazsa, zalimin zulmüne karşı sabretmek, ona karşı isyan etmekten daha evladır. Çünkü isyanda, güven içinde olmayı bırakıp korkuya düşmek, kan akıtmak, saldırmak ve anarşi mevcuttur. Bu durumlar, zalimin zul­müne ve işlediği günahlara katlanmaktan daha ağırdır. Ana pren­sipler, akıl ve din, iki zorbanın en güçlüsünün şerrinden emin olma­nın daha evla olduğunu ortaya koyar.