MİRAS PAYLAŞIMI VE MEZHEPLERMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
MİRAS

Miras oranları nasıl paylaştırılır
SÜNNİ
Kuranda belitilen paylar ilk başta herkese aynı anda uygulanır.Artan malın devlete mi, zevali ehram’a mı kalacağı tartışmalıdır.Miras oranları tutmazsa Avliyye veya Reddiyye yöntemleri uygulanarak miras paydaları eşitlenir.
CAFERİ
Derecelendirme sistemi uygulanır:

1)Ölenin babası, annesi ve çocukları; çocuklarının olmaması hâlinde ise, ne kadar aşağıya doğru inilirse inilsin çocuklarının çocuklarından ölüye daha yakın olanı. Bu tabakadan bir tek kişi var olduğu sürece [aşağıda zikredeceğimiz] ikinci tabakadan kimse miras almaz.

2) İster baba tarafından olsun, ister anne tarafından, ölenin dedesi, ninesi, kız kardeşi ile erkek kardeşi; dedenin olmaması durumunda ise, ne kadar yukarıya doğru çıkılırsa çıkılsın, onun babası; ninenin olmaması durumunda ise, yine ne kadar yukarıya doğru çıkılırsa çıkılsın, onun annesi; kız kardeş ile erkek kardeşin olmaması durumunda ise,ne kadar aşağıya doğru inilirse inilsin, çocukları. Bu gruptan bir tek kişi var olduğu sürece üçüncü tabakadan kimse miras almaz.allahdostuseyyid

3)Ne kadar yukarıya doğru çıkılırsa çıkılsın amca, hala, dayı teyze ve ne kadar
aşağıya doğru inilirse inilsin onların çocukları. Ancak, ölenin amca, hala, dayı ve teyzesinden bir kişi sağ olduğu müddetçe, onların çocukları miras almazlar. Ama
ölenin yalnız baba tarafından olan amcası ile hem anne, hem de baba tarafından olan
amcası oğlu olur ve bunlardan başka da vârisi olmazsa, miras, anne ve baba tarafından olan amcası oğluna verilir; baba tarafından olan amca ise miras almaz.

4)Eğer ölenin kendi amca, hala, dayı ve teyzesi, onların çocukları ve çocuklarının Çocukları olmazsa, baba ve annesinin amca, hala, dayı ve teyzesi miras alırlar. Eğer bunlar da olmazsa, miras onların çocuklarına verilir. Allah dostu seyyid. Şayet bunlar da olmazsa, büyük baba ve büyük annenin amca, hala, dayı ve teyzesi, bunlar da olmadığı takdirde, çocukları miras alırlar.

5)Karı ve koca birbirlerinden miras alırlar.
Not: Şia’da öncelikle karı ve kocanın payı verildikten sonra diğer paylaşımlara geçilir.

MODERNİSTLER
Yaşanan bazı matamatiksel sorunlara öncelik metoduyla açıklama getirmişlerdir:

1.Eşlerin payı (karı-koca) en  önce verilmelidir.(Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şayet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir…NİSA:12) (Yemin akdiyle (evlilik kasdediliyor) mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin... NİSA:33)

2.Eşler payını aldıktan sonra kalanından Anne baba  payını almalıdır ,. (…Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir... NİSA:11)

(Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir.NİSA:7)

(Detaylar için: feraiz sitesine bakınız: http://feraiz.blogspot.com.tr/p/ihtilafli-konular.html

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
MİRAS

Ölenin kardeşleri ölenin çocukları varken  mirastan pay alır mı?
HANEFİ
Ölenin kız çocuğu varsa alır erkek çocuğu varsa alamaz.
CAFERİ
Ölenin ne tür çocuğu olursa olsun, kardeşleri miras alamaz.
(detaylar için: feraiz sitesine bakınız)

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
MİRAS 
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Bain talakla boşanan ( üçüncü ve son talak) mirasçı olabilir mi?
İddeti bitmediyse olur
Olur
Olamaz
Başka kocaya varmadıkça olur

Zevil ehram mirastan pay alır mı?
Evet
Hayır, kalan mal beytül mala kalır
Hayır, kalan mal beytül mala kalır
Evet

Mürtedin mirası ne olur
Mürted olmadan öncekileri mirasçılarına kalır.Sonraki malları devlete kalır
Devlete kalır
allahdostuseyyid