İTİKAF FARKLARIMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR

HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
İTİKAF
İtikaf kaç gün olmalı
En az 1 gün, 1 gece olmalıdır.
En az süresi 10 gündür.
İ´tikâfta süre bir andır. Süre hususunda sınır yoktur
 allahdostuseyyid
3 gün veya daha fazla
İtikafa hangi mescidlerde girilir
Cemaat mescitlerinde
Cuma kılınan mescidler
Her mescide olur
Her mescide olur
İkamet edilen muhitin en büyük camisinde
İtikafda oruç
Sünnettir, fakat nezredilen oruçta şarttır
İtikafın geçerli olması için oruçlu olmalıdır,şerttır.
Oruçlu olmak sünnetttir
Oruçlu olmak sünnetttir
İtikafın geçerli olması için oruçlu olmalıdır, şarttır.

İTİKAF

İtikafa giriş çıkış zamanı
HANEFİ

Vacip itikâfa giren, “Allah rızası için –meselâ- on gün itikâf yapacağım” diyerek adakta bulunan kişi, tan yeri ağarmadan önce itikâf için belirlediği bir mescide, “Yâ rabbi! Senin rızan için üzerime vacip olan itikâfı eda etmeye niyet ettim” diyerek girer ve adadığı itikâf günleri süresince oruç tutar, mescidin bir köşesinde ibadetlerini yapar. ezrettiği son günün akşam namazından sonra itikâftan çıkar.

Yalnız gündüzleri itikâfda bulunmaya niyet edilmesi sahihdir. Bu durumda her gün fecrin doğuşundan önce mescide girip güneşin batışından sonra çıkılır. Fasılasız itikâfa niyet edilmemişse, istenilen günlerde itikâf yapılabilir. Bir gün için itikâfa niyet edildiği zaman da, buna gece dahil olmaz. Fakat fasılasız şu kadar gün itikâfa denilerek nezredilse, geceler de bu nezre girer. Aksi de böyledir. Bu durumda itikâf için güneşin batışından önce mescide gidilir. Belli olan geceler ve gündüzler mescidde kalınır. Son günün güneş batışından sonra mescidden çıkılır. Böylece itikâf sona erer.
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ/ SELEFİ
CAFERİ
 allahdostuseyyid