MEZHEPLERE GÖRE TEYEMMÜM FARKLARI TABLOSU

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
TEYEMMÜM 1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Teyemmümü gerekli kılan şartlar
1. Abdest veya Gusle Yetecek Kadar Su Bulamamak:
2. Hastalık veya İyileşmenin Gecikmesi:
3. Can ve Mal Korkusu:
4. Suya İhtiyaç Duyulması:
5. Suyun Soğuk Olması (Vasıl bin Ataya göre caiz değildir)
6. Suya Ulaşamamak:
7. Namaz Vaktinin Çıkmasından Korkmak:
Namaz Vaktinin Çıkmasından Korkarak teyemmüm almak hali  hangi namazlar için geçerlidir:
Farz namazlar, Bayram namazı, Cenaze namazı
Farz namazlar, Bayram namazı, Cenaze namazı kılması farzı ayn olan kişi
Seferi olan kişi hariç vaktin çıkması korkusuyla teyemmüm edilemez

Suyun soğuk olması halinde teyemmümün ölçüsü
Ölmekten veya ba­zı organların telef olmasından veyahut hastalıktan korkma halinin bulunması gerekir.
Ölmekten korkma halinin bulunması gerekir.
ŞAFİ/
HANBELİ:
Bir organın telef olma veya organda bir kusur meydana gel­me korkusu olması gerekir.

ŞİA:
Su kullandığı takdirde kendi canına ait korkusu olur veya su kullanma sonucu hastalanmaktan ya da bir kusur meydana geleceğinden veya hastalığının uzayacağından, artacağından veya tedavisinin güçleşeceğinden korkarsa, teyemmüm etmelidir. allahdostuseyyid.Ama suyu ısıtmak gibi bu zararları def edecek bir şey yapması mümkünse, bu işi yaparak abdest almalı, guslün gerektiği yerlerde de gusletmelidir.
Suyun kendisi için zararlı olacağından emin olması gerekmez. Zararlı olacağına dair ihtimal verir ve bu da halkın nazarında yerinde bir ihtimal sayılırsa, teyemmüm etmelidir.
Teyemmüm ruhsat mıdır , azamet midir?
Ruhsattır
Ruhsattır
Ruhsattır
Azamettir

Vakit girmeden önce teyemmüm yapılması caiz midir?
Evet
(Zahiri mezhebi de aynı görüştedir)
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Her vakit teyemmüm almak gerekir mi?
Teyemmüm bozulana kadar geçerlidir
Vaktin çıkmasıyla teyemmüm bozulur.Her vakit teyemmüm gerekir.
Vaktin çıkmasıyla teyemmüm bozulur.Her vakit teyemmüm gerekir.
Vaktin çıkmasıyla teyemmüm bozulur.Her vakit teyemmüm gerekir.
Teyemmüm ve özrü devam ettiği sürece, gusül veya abdestle yapılması gereken işleri bu teyemmümle yapabilir.Teyemmümde niyet nasıl olmalı?
Hanefi :

Hadesten temizlenmeye veya namaz kılmak için teyemmüm etmeğe niyet edilir. Ab­dest veya guslü belirtmek gerekmez. Cessas’a göre, gerekir. Hadesten temizlenmek veya namaz kılmak için edilen niyetle alınan teyemmüm, yapılacak tüm ibadet çeşitlere kâfi gelir. 
Maliki:

Hadesin engel olduğu ibadetlerin mubah olmasına niyet ederek yapılan teyemmümle namaz kılınabilir.
Şafii:

Sadece hadesin giderilmesi niyetiyle alınan teyemmümle namaz kılınamaz.allah dostu seyyid.  Kılınan namazın caiz olması için namazın mubah olmasına niyet ederek teyemmüm etmek gereklidir. 
Hanbeli:

Niyet, farz veya nafile na­mazın, tavafın mubah olması için, küçük veya büyük hadesten temizlik için veya bedendeki necasetin giderilmesi dolayısıyla yapılır. Hadesin kalması niyetiyle alınan teyemmüm, ibadet için yeterli olmaz. Sadece gusül niyetiyle edilen teyemmümle küçük hadesin kalkmasına niyet edilmediği için namaz kılınamaz. Ancak cünüplük kalktığından Kur’an okunabilir. Aynı şekilde sadece abdest niyetiyle alınan teyemmümle cünüplük hali kalkmaz. Küçük veya büyük hades ile bedendeki necasetin bü­tünü dolayısıyla namazın mubah olması için niyet edince, bu niyet hepsi için yeterli olur. Her birine ayrı ayrı niyet etmek gerek­mez. 
Şia:
“Allah’a itaat ve O’nun emrini yerine getirmek için teyemmüm alıyorum” diye niyet eder