GUSÜL ABDESTİ MEZHEP FARKLARI TABLOSU


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GUSUL ABDESTİ 1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Guslün sebepleri ve sayısı kaçtır?Farz olan gusül
1.Cünüplük  :Meni gelmesi ile olur.Cinsel organların iç içe teması halinde de meni gelmese bile gusül gerekir.
2.Doğum :Kan gelmeden olabilecek doğumlarda da gusül gerekir.
3.Hayız  ve  Nifas (Lohusahk) kanının kesilmesi :Adet kanı ve doğumdan sonra gelen kan için gusül gerekir.
4.Ölüm :Ölü yıkanırken ölüye gusül aldırılır
5.Müslümanlığa girmek (Hanbeli)

1 – Cenâbet guslü.
2 – Hayız guslü.
3 – Nifâs (lohusalık) guslü.
4 – İstihâze guslü.( Hayız ve lohusalık kanı hâricinde, kadından çıkan her türlü kan istihâze
kanıdır.)
5 – Ölüye değme guslü.
6 – Ölü guslü.
7 – Yemîn ve benzeri sebeplerle farz olan gusüller.(Kişinin gusl almaya yemin etmesi)
Gusül abdestinin farzları kaç tanedir?
3
5
2
5
3
Gusül abdestinin farzları neler?
(Niyyet sünnettir)
1) Mazmaza (Ağıza su vermek),
2) İştinşak (Buruna su vermek),
3) Bütün bedeni yıkamaktır.

1. Niyet etmektir.
2. Bütün bedeni yıkamak
3.Vücudu ovalamak
4. Gusül işlemlerinin arasını açmamak
5.El ve ayak parmak aralarının hilallenmesi
1. Niyet etmek.
2. Bütün bedeni yıkamaktır.

1.Niyyet
2.Besmele (Gusül abdesti alırken hatırlayanın besmele çekmesi farzdır.  Unutma halinde farz olmaz. allahdostuseyyid. Diğer mezheplerde sünnettir.)
3) Mazmaza (Ağıza su vermek),
4) İştinşak (Buruna su vermek),
5) Bütün bedeni yıkamaktır.

1-Niyet etmek.
2-Kuru bir yer kalmayacak şekilde bütün bedeni yıkamak.
3-Tertîbe riâyet etmek: Yani önce baş ve boyunu, sonra vücudun sağ tarafını, sonra da sol tarafını yıkamak suretiyle bütün bedeni yıkamak.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GUSUL ABDESTİ 2
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Cünüp kimse uyumak için abdest almalı mıdır?
Müstehaptır
Abdest almadan yatması Mekruhtur
ZAHİRİ MEZHEBİ: Cünüp kimsenin uyumak için yatarken abdest al­ması farzdır.

Sünnet olan gusül hangileridir?
Sünni:
Sünnet olan gusüller mezheblere göre, onikidir.
1. Cuma namazı için,
2. Bayram namazları için,
3. Küsuf (güneş tutulması) ve husuf (ay tutulması) namazları, İstiska (yağmur) namazları için,
4. Hac veya umre için ihrama girmek, vakfeye dur­mak, Mekke’ye girmek, Müzdelife’de gecelemek, ziyaret ve veda tavafı için,
5. Ölüyü yıkamak dolayısıyla,
6. İstihazelinin (özür kanı akan kadının) her namaz için gusletmesi,
7. Delilikten, baygınlıktan veya sarhoşluktan ayıldığında gusletmek,allahdostuseyyid.
8. Korkudan veya kederden dolayı Allah’a sığınmak için,
9. Aşırı karanlık, şiddetli rüzgârdan dolayı dehşete kapılmak hâlinde guslet­mek,
10. Bir günahtan dolayı tevbe eden kimsenin,
11. Seferden dönen kimsenin,
12. Kendisine necaset isabet edip de yerini bilemeyen bir kimsenin gusletmesi sünnettir.

Şia:
1.Cuma guslü: 2.Mübarek Ramazân-ı Şerîf ayının ilk gecesi ve yirmibirinci gecesine kadar ki tek geceler (3.5.7.vs. geceleri gibi.) ve yirmibirinci geceden sonraki bütün gecelerdeki gusül: 3.Ramazan ve Kurban bayramı guslü: 4.Ramazan bayramı gecesinin guslü 5.Zilhicce ayının sekizinci ve dokuzuncu günlerinin guslü.
6.Receb ayının birinci, on beşinci ve son gününün guslü.
7.Resûlullâh’ın peygamberlik görevi ile görevlendirildiği gün olan, Receb ayının yirmiyedinci gününün guslü.
8.İmâm Ali’nin Peygamber efendimiz (a.s) tarafından müminlere Velî olarak atandığı gün olan “Ğadîr-i Hum Bayramı” gününün guslü. (Onsekiz zilhicce)
9.Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın, Hıristiyanlarla lanetleşmeye çağrıldığı gün olan (Mübâhele günü) Zilhicce ayının yirmidördüncü gününün guslü.
10.Efendiler efendisi Hazreti Peygamberin (a.s) doğum günü olan onyedi Rebîulevvel gününün guslü.

11.İmâm Mehdî (a.f.)’nin doğum günü olan Şaban ayının onbeşinci günü guslü.
12.Nevruz bayramı
13.Yeni doğmuş bir çocuğa verilen gusül.
14.Bedeninden bir yeri, gusül verilmiş bir ölünün bedenine değen kimsenin guslü.
15.İdam edilmiş bir kimseyi, mecbûren ya da tesâdüfen değil de özellikle görmeye giden ve gören kimsenin guslü.
16.Mekke ve Medîne şehirlerine, Mescidül Harâm’a, Mescid-i Nebî’ye ve bütün Ehl-i Beyt’in pâk kabirlerini, haremlerini uzaktan ya da yakından ziyâret etmek amacıyla yola çıkıldığında da gusletmek .

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GUSUL ABDESTİ 3
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Diş dolgusu gusül abdestini engeller mi?
Evet , ağız vucudun dışındandır
-
Hayır , ağız vücudun içindendir
-
Hayır
Lezzetsiz çıkan meni gusul gerektirir mi
Evet
Abdest gerekir
Evet
Evet
Evet
Gusulde niyetin hükmü
Sünnet
Farz
Ağız ve burnun hükmü
Vücudun dışıdır
Vücudun içidir
Vücudun içidir
Vücudun dışıdır
Vücudun içidir
Ölüye dokunmak
gusül gerektirir mi
Gusul gerekmez
Gusül gerekir
Gusul gerekmez
Gusul gerekmez
Yıkanmamış ölüye  dokunan gusul alır.Yıkanmış ölüye dokunan abdest
Gusul abdesti almak için gerekli olan cinsellik?
Zekerin [penisin] ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, sıcaklığını önleyecek bir engel olmaksızın ferce [hazneye] girince, meni gelmese de, erkek de, kadın da cünüp olur. Yuvarlak kısım girmezse, cünüp olmaz.
Erkeğin zekerinin haşefesi lezzete mani bir hal olmaksızın kadının fercine veya dübürüne girmesiyle gusül farz olur.
Şafii Mezhebine göre, baliğ olsun veya olmasın erkeğin zekerinin haşefesi baliğ veya değil kadının fercine veya dübürüne sıcaklığı önleyecek bir engel olsun veya olmasın, gücü yetsin veya yetmesin girmesiyle meni gelsin veya gelmesin gusül farz olur. İlişkinin insan veya hayvan, ölü ya da diri veya hunsa ile olması arasında fark yoktur.
Erkeğin zekerinin birleşmeye gücü yeten birinin ferc veya dübürüne lezzete mani bir hal olmaksızın girmesiyle her iki tarafa da gusletmek farz olur.
Caferi:

 Cinsel ilişki hâlinde, sünnet yeri kadar bir kısım veya daha fazlası dâhil olursa, kadına olsun veya [neuzu billah=Allah’a sığınırız] erkeğe, önden olsun veya arkadan, bulûğ çağına ermiş olsunlar veya ermemiş olsunlar meni gelmese bile, her ikisi de cünüp olur.allahdostu seyyid.Zahiri Mezhebine göre:
 Sünnet yerinin girmesiyle meni gelsin veya gelmesin gusül farz olur.allahdostu seyyid. Ancak mezheb içinde meni gelmediği sürece gusül farz olmaz diyenlerde vardır.
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GUSUL ABDESTİ  5
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Meni nasıl çıkarsa gusül gerekir veya gerekmez?
Hanefi:
Meninin yerinden şehvetle ayrılıp, şehvetle veya şehvetsiz olarak çıkmasıyla gusül farz olur. Ebu Yusuf’a göre şehvetsiz olarak çıkmasıyla gusül farz olmaz.
Boşalmanın ardından bekledikten ve bevlettikten sonra alınan guslün akabinde gelen meni ittifakla guslü gerektirmez. İnzalden sonra bevledilmeden ve bir miktar beklemeden alınan guslün ardından meni gelirse, Ebu Hanife ve Muhammed bin Hasan’a göre gusül gerekir.
Hastalık, vurma, çarpma gibi nedenlerle zevk vermeyecek şekilde meni çıkmasıyla gusül gerekmez.
İhtilam olup da eserini görenin gusletmesi gerekir. Eserin meni olup olmadığında şüphe edenin de gusletmesi farzdır.
Maliki:
Cinsel ilişki dışında bakma, düşünme ve istimna gibi sebeplerle normal zevk git­tikten sonra boşalma halinde, önceden gusledilse dahi tekrar gusletmek farz olur. Meninin çıkışı ilişkiden kaynaklanıyorsa önceden gusül edildiyse yeniden gusül gerekmez. Mezheb içinde gusül gerekir diyenlerde vardır.
 Hastalık, vurma, çarpma gibi nedenler sonu­cunda zevk vermeyecek şekilde meni çıkmasıyla gusül gerekmez.
İhtilam olup da eserini görenin gusletmesi gerekir. Eserin meni olup olmadığında şüphe edenin de gusletmesi farzdır.
Şafii:
Her ne şekilde olursa olsun meninin çıkması, guslü gerektirir. allahdostu seyyid.
İhtilam olup da eserini görenin gusletmesi gerekir. Eserin meni olup olmadığında şüphe edenin de gusletmesi farz değildir. Zannı galibine göre hareket eder.
Hanbeli:
Meninin yerinden zevkle ayrılması, dışarıya çıkmasa dahi guslü gerekli kılar.
Meni gelmeyen ilişkiden sonra, meni zevk ile gelecek olursa gusül gerekir. Zevksiz gelecek olursa gerekmez.
Hastalık, vurma, çarpma gibi nedenler sonu­cunda zevk vermeyecek şekilde meni çıkmasıyla gusül gerekmez.
İhtilam olup da eserini görenin gusletmesi gerekir. Eserin meni olup olmadığında şüphe eden zannı galibine göre hareket eder.
Şia:
Meninin uyku veya uyanıklık halinde, az veya çok, şehvetli veya şehvetsiz, isteğe bağlı veya istek dışı akması fark etmez.

İnsandan bir ıslaklık gelir ve meni mi, idrar mı veya bunlardan başka bir şey mi olduğunu bilmezse; eğer şehvetle ve basınçla dışarı çıkar ve akmasından sonra bedende gevşeklik meydana gelirse o ıslaklık meni hükmündedir. Çıkan yaşlıkta, bu üç özellikten biri olmazsa, meni hükmünü taşımaz. Ama kadın ve hastalarda akan suyun basınçla çıkması gerekmez. Şehvetle akarsa, meni hükmünü taşır ve bedenin gevşemesi gerekmez.

Hasta olmayan birinden bir akıntı olur ve önceki hükümde açıklanan üç özellikten birini taşır ancak diğer özellikleri taşıyıp taşımadığını bilmezse, akıntıdan önce abdesti yoksa abdest almalıdır.

Meni çıktıktan sonra idrar yapılması müstehabdır. İdrar yapılmaz da gusülden sonra meni mi, yoksa başka bir akıntı mı olduğu bilinmeyen bir yaşlık çıkarsa, meni hükmünü taşır.


Meni, kendi yerinden hareket eder, ancak dışarı çıkmazsa veya meninin dışarı çıkıp çıkmadığından şüpheye düşülürse, gusül gerekmez.
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GUSUL ABDESTİ 6
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Saçlar sıkı ise gusül nasıl olur?
Suyun saçların içine ulaşacak şekilde yıkanması gerekir. Cilde ulaştırmak şart değildir.
Suyu cilde ulaştıracak şekilde yıkamak gerekir.
Suyun saçların içine ulaşacak şekilde yıkanması gerekir. Cilde ulaştırmak şart değildir.
Suyun saçların içine ulaşacak şekilde yıkanması gerekir. Cilde ulaştırmak şart değildir.
Kadınlar gusül alırken saçları toplu bir halde ise, saçlarını açmak mecburiyetinde değildirler. Ancak, suyun deriye ulaşması gerekir. allahdostu seyyid.Aksi halde boy abdesti geçersiz olur.
Saçlar örgülü ise gusül nasıl?
Örgülü saçların çözülmesi gerekmez. Suyu deriye ulaştırmak yeterlidir.
Suyu deriye ulaştırmak mümkün olmadığında örgülü saçı çözmek farzdır.
Suyu saçların içine ulaştırmak mümkün olmadığında örgülü saçı çözmek farzdır.
Erkekler örgülü saçlarını çözerler. Kadınlar ise adet ve lohusalığın kesilmesi dolayısıyla yapacakları gusülde örgülerini çözerler.
Cünüp kimsenin yapamayacağı işler nelerdir?Haramlar.
Hanefi:

1. Namaz kılmak,
2. Kabe'yi tavaf etmek,
3. Kur'ân-ı Kerîm'e dokunmak ve onu taşımak.
4. Mescide girmek ve geçmek
Cünüp kimsenin ağzını ve ellerini yıkamadan yemek yemesi mekruh olmakla beraber haram değildir.

Şafii:
1. Namaz kılmak,
2. Kabe'yi tavaf etmek,
3. Kur'ân-ı Kerîm'e dokunmak ve onu taşımak
Mescide girip durmadan oradan  geçebilir.
Cünüp kimsenin ağzını ve ellerini yıkamadan yemek yemesi mekruh olmakla beraber haram değildir.
Şia:
1.    Kur’an ayetinin veya Allah lafzının yazılı olduğu bir şeye vücudu temas ettirmek.
2.    Bir kapısından girip diğerinden çıkacak şekilde olsa bile, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebeviye girmek.

3.    Diğer mescitlerde durmak. Ancak bir kapıdan girip diğerinden çıkmanın sakıncası yoktur.
4.    İçeriye bir şey bırakmak veya içeriden bir şey almak amacıyla mescide girmek.

5.    Farz secdesi olan sureleri okumak. Bu sureler dört tanedir:
Yemek ve içmek mekruhtur. Ancak abdest aldıktan sonra yiyip içmek, mekruh değildir.
İhtilam olduktan, yani uykuda kendisinden meni çıktıktan sonra, cinsel ilişkide bulunmak da mekruhtur.