MEZHEPLERDE CİNSELLİK , AİLE ,EVLENME VE BOŞANMAMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
AİLE , CİNSELLİK-1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Evlenmeden önce erkek kadının nerelerine bakabilir? (şüphe varsa veya evlilik yalnız bu adıma kalmışsa)
Yüz ve eller
Yüz ve eller
Yüz ve eller
Yüz , boyun, eller ,ayaklar / bütün vücud
Kadının iki avreti dışında tüm bedenine bakabilir. Fakat, kadının sadece yüzüne, ellerine, saçına ve diğer ziynet yerlerine bakılması ihtiyata uygundur.
Kadın kendi başına nikah akdi yapabilir mi?
Veli izni (baba) olmadan nikah olur mu?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Babasından veya babasının babasından izin almalıdır.Kız ve oğlan tarafında denklik yoksa  bu izin mutlaktır.Denklik varsa izin kalkar.allahdostu seyyid. Dul kadının izin alması gerekmez.
Baba olmasa anne izni olmadan evlenilebilir.
Nikahta şahitler hazır bulunmalı mı?

Evet
Hayır,düğün töreni de aynı işi görür
Evet
Evet
Hem evlenirken hem de boşanırken iki şahit gerekli (Evlenirken şahit zorunlu değil fakat boşanırken zorunludur.Çünkü kuran evlenirken şahitlikten bahsetmemiştir.Evlenirken şahitlik müstehaptır,boşanırken zorunludur)
Mehrin alt sınırı ne kadardır?
allahdostuseyyid
10 dirhem, yani takriben bir altındır.
3 dirhem, yani bir çeyrek altındır.
Alt sınır yok
Alt sınır yok
10 dirhem
Mehir ödenmeden, kadın kocasının cinsel ilişkisini önleyebilir mi
Evet
Cinsel ilişki yaşanmadan boşanılan eş iddet bekler mi, mehir verilir mi?
Evet
Evet
Hayır
Evet
Erkek, ilişkiye giremediği için kadın nikâhı bozmak isterse, erkek mihrin yarısını kadına ödemelidir. Bunun dışında diğer kusurlardan dolayı erkek veya kadın nikâhı bozarsa, erkek kadınla ilişkide bulunmamışsa, bir şey vermesine gerek yoktur. İlişkiye girmişse, mihrin tamamını ödemelidir.
Nikahta mehir belirlenmezse ne olur
Mehirsiz nikah geçerlidir. Mehr-i misil uygulanır.
Nikah geçersizidr.
Mehirsiz nikah geçerlidir. Mehr-i misil uygulanır.
Nikahta mehir vardır.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
AİLE , CİNSELLİK-3
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Mastürbasyonun hükmü
Tahrimen mekruhtur.
Zina tehlikesinin mevcudiyeti halinde zinadan kurtulmak için yapılabilir.

Haram
Haram
Eşi omayan ve evlenmeye gücü yetmeyen zaruret halinde yapabilir.
Haram
Azl ( meniyi dışa boşaltmanın hükmü)
Kadın izin verirse caizdir
Kadın izin verirse caizdir
Caizdir
Kadın izin verirse caizdir

İddet bekleyen kadın evden dışarı çıkabilir mi?
İhtiyacı için,gündüzleri
Çıkamaz
Çıkamaz
İhtiyacı için,gündüzleri

Kadının ve erkeğin cinsel birleşme hakkı

allahdostuseyyid 


Kadın en az dört gecede  bir kocasından cinsellik isteyebilir.Kocası da karısını maksimum dört ay ilişkisiz bırakabilir.
Muta nikahı hak mıdır?
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet (Zeydiyye mezhebinde, Nusayrilik'te ve Alevilik'te  batıl kabul edilir )
Muta nikahının süresi ne kadardır
Muta nikahı haramdır
En az bir cinsel birleşme, en çok 99 yıl
Muta yapılan kadının hangi hakları yoktur
Muta nikahı haramdır
Nafaka,miras,cinsellik ayrıca boşanma hükümleri de uygulanmaz.( şahit)Erkeğin kalan süreyi affetmesiyle boşanılmış olur.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
Ehli kitap kadın ve erkekle evlenme
SÜNNİ
Ehli kitap kadınlarla evlenilir ,erkeklerle evlenilmez
CAFERİ
Müslüman bir kadının kâfir bir erkeğe nikâhlanması caiz değildir.allahdostuseyyid.  Bunun gibi Müslüman bir erkek de, Ehlikitap'tan olmayan başka kâfir bir kadını daimî bir akitle nikâhlayamaz. Farz ihtiyat gereği Ehli-kitap'tan olan bir kadınla da daimî evliliğin yapılması câiz değildir. Ancak, Hıristiyan ve Yahudi gibi Ehlikitap kadınları ile müt'a yapmanın sakıncası yoktur.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
AİLE , CİNSELLİK-6
BOŞANMA
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Boşanan kadın çocuğunu kaç yaşına kadar yanında tutabilir
Anne boşanıp ayrıldıktan sonra hidâne (çocuğu yetiştirmek)  için babadan ücret talep edebi­lir.
Erkek çocuklar kendi işlerini yapabilecek bir çağa gelinceye kadar an­nenin yanında kalır, ondan sonra babaya teslim edilirler. Bu müddet  uygulamada yedi yaş esas alınmıştır. Erkek çocuklar bu yaştan sonra bir erkek gibi yetişmeye, ilim ve sanat öğren­meye ihtiyaç duyarlar. Bu konuda babaları ve dedeleri daha ehildirler.allahdostuseyyid.
Kız çocukları adet görmeye veya büluğ çağına yaklaşmaya yani erkekle­rin il­gisini çekmeye (müştehat olmaya) başlayıncaya kadar analarının ya­nında kalır­lar. Bundan sonra babalarının ve dedelerinin korumasına daha çok ihtiyaç du­yacaklarından analarından alınırlar.
Anne bir yabancıyla evlenince çocuğa bakma hakkını kaybeder.

Erkek çocuğunun bakımı iki yaşına kadar ve kız çocuğunun bakımı yedi yaşına kadar annenin üzerinedir. Sonrasında ise anne çocuklarının velisi olduğunu iddia edemez. Baba çocuklarını alabilir.
Bu süre içerisinde çocuğun masrafları babasının üzerinedir.
Boşanmada verilecek mehir miktarı ne kadar
1.Cinsel temas, Sahih halvet (eşlerin başbaşa kalması) , Eşlerden birisinin ölümü , Malikîlere göre, kocasının evinde cinsel temas olmaksızın en az bir yıl kalan kadın mehrin tamamına hak kazanır. Hanefi ve Hanbelilere göre ise bu süre içinde eşler herhangi bir tarihte yalnız başbaşa kalmışlarsa (sahih halvet) zaten kadın bu yüzden kadın mehrin tamamına hak kazanır.
2.Evlenme, zifaf veya halvetten önce kocanın fiiliyle sona ermişse, kadın kararlaştırılan mehrin yarısını alır.(bakara:237)Ayrıca erkeğin boşanmayı gerektirecek bir kusur işlemesi nedeniyle hanımının talebi doğrultusunda boşanma gerçekleşirse yine mehrin yarısını kadın alır.
Fakat evlenmenin başında mehir tesbît edilmemişse, zifaftan evvel evlenmenin kocanın fiîliyle sona ermesi halinde kadına ne vermek gerekecek? Hanefî, Şâfiî ve Mâlikîlere göre, “mut’a” denen bir hediye vermek gerekir. Kadının mut’a’yı alabilmesi için, hiç mehir almamış olması ve evlenmenin zifaftan önce kocanın fiîliyle sona ermesi gerekir.
3. Evlenmenin zifaftan önce sona ermesi durumunda ; ve kadının kendi i fiiliyle/ kusuruyla sona ermesi durumunda olan kadın; mehrin tamamını kaybeder.
Caferi : Erkeğin iktidarsızlığı ve cinsi ilişkiden âciz olması nedeniyle nikâh akdini bozan kadına erkek mihrin yarısını vermelidir.
Ancak, diğer kusurlar yüzünden erkek veya kadın nikâh akdini bozarsa, bu durumda eğer erkek kadınla cinsel ilişkide bulunmamışsa, mihr olarak bir şey vermesi gerekemez.
Fakat ilişki kurmuş olursa, mihrin tamamını kadına vermelidir.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
AİLE , CİNSELLİK-8
HAYIZ ,SÜNNET OLMAK
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Adetli kadının namazı  ve orucu

Terk ettiği günlük farz namazların kazası yoktur; fakat terk ettiği farz oruçları sonradan kaza etmelidir.allahdostuseyyid.
Ay hali bitince cinsel ilişki ne zaman yapılır?
Kan durunca
Kadın yıkanınca
Kadın yıkanınca
Kadın yıkanınca
Kadın yıkanınca
Loğasalığın en uzun süresi
40 gün

60 gün

Nifas kanının âsgari süresi, bir lahza gelmesidir. Azamî süresi ise, 10 gündür; yani 10  günden fazla olmaz.
Kadın sünneti
Müstehaptır / fazilettir
Fazilettir
Evet / Farzdır
Evet
Müstehaptır, 7 yaşında yapılması iyidir
Erkek sünneti
Sünnet
Üç mezhebe göre Farz dır.

Farz omasının delili: Nahl  suresinin 123. Ayetine “Doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy!”

Caferi: Sünnetsiz kişi tarafından yapılan tavaf batıldır ve ayrıca cemaat imamı da olamaz.7 günlükken yapmak iyidir.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
AİLE , CİNSELLİK-9
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ

Süt kardeş olmak için kaç emme gerekir?
1 kez
1 kez
5 kez
1 kez
15 kez

Süt emzirme ne kadardır?

30 ay

24 ay

24 ay

24 ay

21 ayadan az caiz değildir ,24 ay müstehaptır