MEZHEPLER HUKUK SUÇ VE CEZA


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
HUKUK GENEL
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Kadın velisinin izni olmadan evlenebilir mi?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Bekarsa hayır, dul ise evet
Fasık kişinin şahitliği kabul olur mu?
Evet
Hayır
allahdostuseyyid

Tazir cezalarında üst sınır
39 sopa
Sınır yok
39 sopa
Allahın hadleri haricinde hiç kimse 10 kırbaçtan fazla cezalandırılamaz.(hadis) Hanbel ,medineyyin
99 kırbaç
Hadler uygulanırken halka açık mı olmalı
Evet
Müstehaptır
Müstehaptır
4 kişi olmalı
Evet

Akıl sağlığını kaybeden kişi ,akıllıyken işlediği suçun cezasını çeker mi?
Affedilir

Çeker
Çeker
Çeker
Çocuğun şahitliği kabul edilir mi?

Hayır
Çocuk çocuklara şahitlik edebilir
allahdostuseyyid
Çocuk çocuklara şahitlik edebilir

Erkeklerde ergenlik yaşının alt ve üst sınırı kaçtır?
Alt: 12
Üst: 18
Alt: 12
Üst: 18
Alt: 12
Üst: 15
Alt: 12
Üst: 15
Üst: 15 yaşın bitmesi
Kızlarda ergenlik yaşının alt ve üst sınırı kaçtır?
Alt: 9
Üst: 17
Alt: 9
Üst: 18
Alt: 9
Üst: 15
Alt: 9
Üst: 15
Üst:9 yaşın bitmesi
Bir kadının hakimlik yapması caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Kadın hangi alanlarda görev alamaz
Hanefi: 1.Hükümet başkanlığı
2.Hakimlik (kadınlar şahitlik yapabildiği dava türlerinde hakimlik de yapabilir.Ayrıca had ve kısas gerektirmeyen davalarda da yapabilir.)
1.Hükümet başkanlığı
2.Hakimlik
1- Hükümet, 2- Kadılık ve hüküm verme, 3- Sıcak savaş
Kısas ne ile yapılır
Kılıç
Ne ile öldürülmüşse onunla

Kısasta toplu ceza olur mu?
Evet
Hayır
Bir şeyi iki kişi birlikte gasp etmiş olurlarsa, tek başına gasp edecek durumda olsalar bile, her biri ancak gasp ettiği ölçüde tazminat öder.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
CİZYE -VERGİ

Cizye miktarı ve ölçüsü ne kadardır?
HANEFİ
Cizye, (fakire) oniki,(orta halliye) yirmidört ve (zengine) kırk (dirhem) dir.
MALİKİ
Cizye, (para birimleri) altın olan kimseler için dört dinar, gümüş kullananlar için kırk dirhemdir. Mecusi dahi olsa zengin ile fakir arasında fark yoktur. Hz. Ömer'in tesbit ettiği bu miktardan ne fazla alınır, ne de daha aşağı.Ödeme gücü olmayanın yükü, imamın uygun göreceği miktarda hafifletilir.
ŞAFİİ
Hür ve baliğ olan zengin ve fakirlerden birer dinar alınır ve ondan hiçbir şey eksiltilmez.
Rasûlullah (s.a.v.) Muaz'ı Yemen'e göndermiş ve ona, ergenlik çağına gelmiş olan herkesten cizye olarak bir dinar almasını emretmiştir. (Ebû Dâvûd, Zekât 5, Harac 30; Tirmizî, Zekât 5; Nesâî, Zekât 8; İbn Mace, Zekât 12; Musned, V, 230, 233, 247)
HANBELİ
/ SELEFİ
Cizye, (fakire) oniki,(orta halliye) yirmidört ve (zengine) kırk (dirhem) dir.
CAFERİ
 allahdostuseyyid

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
CEZALANDIRMA ŞEKLİ
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Had vurulacak kişinin giyimi
Zina eden erkeğe çıplak olduğu  halde, kadına ise elbiseli kırbaç vurulur.
Hadlerdeki sopanın şiddeti nasıl olmalı
Zina haddindeki vuruş içki haddindekinden daha şiddetli, içki haddindeki vuruş da iftira cezasındaki vuruştan daha şiddetli 
Bütün hadlerdeki vuruşlar eşit şiddette ol­malıdır. Vuruşlar ne öldürücü, yaralayıcı, ne de incitmeyecek kadar hafif olmalıdır.
allahdostuseyyid
Zina haddindeki vuruş içki haddindekinden daha şiddetli, içki haddindeki vuruş da iftira cezasındaki vuruştan daha şiddetli 
Zina haddindeki vuruş içki haddindekinden daha şiddetli, içki haddindeki vuruş da iftira cezasındaki vuruştan daha şiddetli 
 Hadler nerelere vurulur
Zina haddinde sopa vurulan kişinin yüz, baş ve avret mahalli hariç her uzvuna vurulmalı
Yalnız sırta vurulur, diğer uzuvlara vurulmaz
yüz ve tenasül uzuvları hariç her yere vurulabilir.
Zina haddinde sopa vurulan kişinin yüz, baş ve avret mahalli hariç her uzvuna vurulmalı
Yüz, baş ve avret mahalli hariç her uzvuna vurulmalı
100 sopa birleştirilip bir kerede vurulsa, 100 sopa yerine geçer mi?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet ,çok hasta kişilerin cezası böyle verilir.
Köleye içki, zina gibi hadleri kim uygulayabilir?
İmam
SahibiMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
İÇKİ İÇMEK
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir?
80
80
40+40
80
80
Şarap kokan veya şarap kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı
Hayır
Evet
Hayır
Hayır

İçki ağız yolundan başka yolla alınırsa had uygulanır mı?
Hayır ,tazir uygulanır
Hayır ,tazir uygulanır
Evet /H
Evet /H

Şarap ile diğer içkiler aynı ceza katagorisinde midir?
Hayır , Şarabın azını içen de had cezası alır.Fakat diğer içkiler için had sarhoş olacak kadar içince uygulanır, sarhoş olmayacak kadar içene uygulanmaz.
Tüm içkiler şarap derecesindedir.
allahdostuseyyid


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
İBADETLER
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
İslamda namaz kılmayanın cezası
Namaza başlayıncaya kadar dövülüp hapse atılır.
Tövbe etmezse öldürülür
Bir namazı özürsüz terk eden büyük günah işlediği için öldürülür.
Üç gün boyunca her namaz vakti namaz kılmaya çağrılır. Bu süre zarfında hapiste tutulur, ölümle korkutulur. Yine de kılmazsa mürted hükümlerine tabi tutularak öldürülür.
allahdostu
seyyid 

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
HIRSIZLIK  -1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
El kesme cezası için ne kadarlık bir mal çalınmış olmalıdır?
1 dinar ve üstü
3 dirhem
Çeyrek dinar ve üstü
Çeyrek dinar ve üstü
Çeyrek dinardan fazlası
İslamda el ve ayak  nereden kesilir
El ve ayak bilekten kesilir ve kaynamış zeytin yağında dağlanır
Sağ elinin dört parmağını el ayasıyla birleştiği yerden kesilmesini emreder. Baş parmak ve sağ elinin ayası abdest ve namaz kılması için bırakılır.Tekrar hırsızlık yaparsa sol ayağı topuklar kalacak şekilde ayak bileğinin üst çıkıntısının olduğu yerden kesilir.
Üçüncü kez hırsızlık yapanın cezası nasıldır?

Artık hiçbir yeri kesilmez. Çaldığı ödetilir ve tövbe edinceye kadar habsedilir.
Üçüncü kez de sol eli bilekten kesilir. Yine tövbe etmeyip dördüncü defa hırsızlık yaparsa sağ ayağı da bilekten kesilir.
allahdostuseyyid
Artık hiçbir yeri kesilmez. Çaldığı ödetilir ve tövbe edinceye kadar habsedilir.
Eğer üçüncü defa hırsızlık yaparsa onu müebbet hapse mahkum ederler.
Eğer bu defa hapiste nisap miktarı kadar korunan bir yerden bir şey çalarsa öldürülür.

Hırsız had cezasının yanında çaldığı malı da ödemek zorunda mıdır?
Mal yanındaysa evet, telef olmuşsa  hayır.
Mal bulunmaz ise tazmin gerekmez. Had vurmak cezası, tazmini bertaraf eder. İki ceza bir arada toplanmaz.

Zenginse evet fakirse hayır
Her şartta evet
Evet
Devlet malından ( beytül mal) çalana had uygulanır mı?
Hayır ,çünkü o malda hakkı vardır
Evet , çünkü mal koruma altındadır
Hayır ,çünkü o malda hakkı vardır
Hayır ,çünkü o malda hakkı vardır
Hayır ,çünkü o malda hakkı vardır
Gasp edilen malın menfaatlerinin tazmin edilmesi gerekir mi?


Evet ;
Ev ve köle gibi kiraya verilebilen şeyler gasbedilirse menfaatleri tazmin edilir. Bu tazminat, o malı kullanmaya veya evi kilitlemek gibi kullanılmasına engel olmaya karşılık alınır.
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ZİNA 
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Zinanın  cezası islamda nedir?
Evliye recm
Bekara 100 kırbaç
Bekara 100 sopa ve 1 yıl sürgün
Bekera 100 sopa ve tazir
Zina iftirası cezası?
80 kırbaç

allahdostuseyyid
Zina İftirasının cezası 80 sopa. İster zina, livata isnadında bulunan erkek olsun, ister kadın, ister özgür olsun, ister köle. Böyle bir kişiye çıplak değil, elbiseli had uygulanır. Ve zina haddinden daha yumuşak had uygulanır.
Bir topluluğa zina iftirası atanın cezası nasıl olur?

Bir kere 80 sopa
Bir kere 80 sopa
İftira attığı kişi sayısı kadar 80 sopa
Bir kere 80 sopa

Eğer bir kişi bir topluluğu kazf ederse ve tek tek onları sayarak söylerse onların her birisi için o kişiye bir had cezası uygulanır. (örneğin on kişi ise on tane had uygulanır) Eğer bir sözle hepsine birden kazf ederse ve hepsi birden gelip had talebinde bulunursa onların hepsi için bir had uygulanır, yok eğer her birisi ayrı ayrı gelip had talep ederse her birisi için bir had uygulanır.
Bir erkek yaşı çok küçük bir kızla veya deliyle ilişkiye girerse
Tazir ve kızın idrarını tutup tutamamasına göre üçte bir veya tam diyet (bedel) gerekir
Zina cezası uygulanır
Zina cezası uygulanır
1. Zina cezası uygulanır
2. 9 yaştan küçükse tazir büyükse zina cezası uygulanır


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
CİNSEL SUÇLAR 2
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Cisel ilişki olmadan (vajina ve anüs dışında) oynaşma öpüşme vb. cezası

Tazir
Tazir ,Ayrıca cinsellik amaçlı bakışma 20 sopa , öpüşme 50 sopa
Zina ile sonuçlanmayan her girişim en fazla 75 sopa ile tazir edilir.Aralarında ince de olsa örtü varsa 60 sopa , tek başlarına bir evde yalnız bulunursa 30 sopa , sokakta konuşursa 20 sopa,erkeğin dışarıda kadına kaş göz etmesi 10 sopa
Tazir
Tazir ( 100 kırbaç)
Kendi eşiyle makattan cinsel ilişki
Tazir
Bu iş zevcenin izni ve rızalığı olmadan haramdır ve onun rızalığıyla da şiddetli mekruhtur.
Yabancı kadınla makattan ilişki
Tazir ,alışkanlık halinde ölüm; imamayen’e göre  zina cezası uygulanır .
Zina cezası uygulanır
Erkeğe livata cezası kadına tazir ve sürgün
Livata cezası uygulanır

Zinaya aracılık etmenin (pezevenk , kavat) İslami cezası nedir


allahdostu
seyyid 

75 kırbaç (zinanın ¾ ü)

Ölülerle cinsel ilişki

Tazir
Zina cezası verilir ,ilişki girdiği kişi kendi zevcesiyse had uygulanmaz
Tazir
Tazir
Ölülerle cinsel ilişki canlılarla cinsel ilişki ile aynı kurallara tabidir.Bknz:zina
Tecavüz eden bekarın cezası
100 sopa
100 sopa ve 1 yıl sürgün
100 sopa ve tazir
Tecavüz eden evlinin cezası
Recm
Kılıç ile öldürme

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
SAVAŞ HUKUKU
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Savaşçılara verilecek taltif ( hediye ) ganimetten mi yoksa beşte bir den mi verilir.
Ganimetten değil, humustan (beşte birden ) verilir.
Beşte birden değil ganimetten verilir


Ganimet malları nasıl harcanır
ye­timlere, yoksullara ve yolda kalmış yolculara
Ayete belirtilen yerlere ve imamın uygun bulacağı yerlere
ye­timlere, yoksullara ve yolda kalmış yolculara


Ganimetten at sahipleri kaç pay alır?
2
3
3
3

Ganimet arazileri nasıl değerlendirilir.

Gazilere taksim / devlet başkanının uygun göreceği hal
Bu topraklar bütün müslümanalrın ortak malıdır. Dağıtılmaz
Gazilere payları oranınca taksim edilir

Cizye miktarı ne kadardır?

Zenginlerinden 48 dirhem, orta hallilerinden 24 dirhem, çalışma gücü olan fakirlerinden ise 12 dirhem
4 altın veya 40 dirhem gümüş
1 altın
Zenginlerinden 48 dirhem, orta hallilerinden 24 dirhem, çalışma gücü olan fakirlerinden ise 12 dirhem


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
CİNAYET 1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Adam öldürmenin cezası
Kısas
Tam diyet ne kadardır?
100 deve veya 200 sığır veya 1000 koyun veya bin dinar altın (4,250 gr) veya on iki bin dirhem (35,700 gr ) gümüş[ 10.000 dirhem diyen de vardır(Ebu Hanife ve şia bu görüştedir)] veya 200 elbise
Esirler fidye karşılığı serbest bırakılır mı?
Hayır
Evet

Müslüman casusun durumu
Öldürülmez hapsedilir
Öldürülmez hapsedilir
Öldürülmez hapsedilir


Sihir yapan öldürülür mü?

Evet
Ölüme sebebiyet verirse öldürülür
Evet ,ehli kitap ahriç
Evet ,ehli kitap ahriç

Haremi şerif içinde kısas yapılıp  adam öldürülür mü?
Hayır
Evet
Evet
allahdostuseyyid 

Zımminin (İslam devletinin otoritesini kabul etmiş ve devlette yaşayan gayri Müslim )diyeti ne kadardır?
Müslüman’ın diyeti gibidir.Şayet anlaşmalı zımmi değilse yarısıdır.
Müslüman’ın diyetinin 1/3’i – Yarısıdır diyen alimleri de var.
İslâm ülkesinde izinsiz olarak bulunan gayri müslimin diyeti yoktur
Müslüman’ın diyetinin 1/3’i.
İslâm ülkesinde izinsiz olarak bulunan gayri müslimin diyeti yoktur
Müslüman’ın diyetinin yarısıdır.
İslâm ülkesinde izinsiz olarak bulunan gayri müslimin diyeti yoktur
Ehl-i kitabın ve Mecûsîler’in diyeti 800 dirhemdir, diğer din mensuplarına ise diyet ödenmez.

İslâm ülkesinde izinsiz olarak bulunan gayri müslimin diyeti yoktur

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
HAKARET

Hakaretin cezası
HANEFİ

MALİKİ

ŞAFİİ

HANBELİ
/ SELEFİ

CAFERİ
Tazir ;
Eğer hakaret İslam Peygamberi (s.a.a) veya Şia imamları hakkında yapılırsa, hakaret eden şahıs idam olur. İmam Humeyni bu yüzden Selam Rüşdi’nin ölüm hükmünü vermiştir. Muhakkik Hilli Şerayiu’l-İslam kitabında şöyle yazmaktadır: “Eğer bir kimse Peygamber-i Ekrem’e (s.a.a) hakaret ederse, bunu duyan şahıs can ve malına bir zarar gelmesinden korkmaması şartıyla onu öldürebilir. İmamlardan (a.s) herhangi birisine hakaret etmek de böyledir.”


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
DİĞER SUÇLAR
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Köleye içki, zina gibi hadleri kim uygulayabilir?
İmam
Sahibi

Yüzü darp etmenin cezası nedir?
Yüze tokatla vurulduğunda yüzde kızarıklık olursa 1,5 şer’i miskal sikkeli altın, morarısa 3 miskal, siyah olursa 6 şer’i miskal sikkeli altın ödenmelidir.

Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.830, 14. Baskı, Defter-i Camiay-ı Müderrisin-i Havzay-i İlmiyyey-i Kum yaynı, H.Ş. 1384