MEZHEPLER ,CİHAD VE TEBLİĞ

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
CİHAD-2
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Ganimet arazileri nasıl değerlendirilir.
allahdostuseyyid
Gazilere taksim / devlet başkanının uygun göreceği hal
Bu topraklar bütün müslümanların ortak malıdır. Dağıtılmaz
Gazilere payları oranınca taksim edilir

Düşman diyarına sefer düzenlerken yanında kuran götürülür mü?
Evet
HayırEsir alınan kadının kocası da yanındaysa onunla evlenilir mi?
Evlenilmez
Evlenilir
allahdostuseyyid 

Müslümanlar hangi sebeple savaş açar?
1. İnanmayanların Müslümanlara savaş açmaları,
2. Düşmanlık 
3.Tecavüzkâr olmalarıdır.
Kafir olmaları başlı başına savaş sebebidir
1. İnanmayanların Müslümanlara savaş açmaları,
2. Düşmanlık  3.Tecavüzkâr olmalarıdır.
Gaybet zamanında bu anlamda ci­had söz konusu değildir. Düşmanın İslâm ülkesine saldırması halinde ise herhan­gi bir izne bağlı olmaksızın karşı konu­lur.