MEZHEPLER VE ÖLÜ , CENAZE HÜKÜMLERİ

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ÖLÜ CENAZE-1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Ölmek üzere olana yapılacak muamelelerden.. Şafii: Bir güçlük yoksa kıbleye doğru sağ yanı üzerine çevirmek müstahabdır. Ayakları kıbleye doğru olarak ve başı biraz yükseltilerek arkası üstüne de yatırılabilir. Adet haline gelen de budur. Bu halde, başı biraz yukan kaldırılır ki, yüzü kıbleye yönelmiş olsun.
Ayaklarının altı kıbleye gelecek şekilde çevrilir. Kuran okunur.Karnına ağır bir şey koymak ve ağlamak mekruhtur.
Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir?
Yarıs
Üçte ikisi
Az da olsa olur
Az da olsa olur
allahdostuseyyid 
Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Harp meydanında şehit olanların durumu
Kefenlenir / Kanlı elbisesi ile gömülür. Cenaze yıkanmaz. Namazı kılınır
Kefenlenir / Kanlı elbisesi ile gömülür. cenaze yıkanmaz. Namazı kılınmaz

allahdostuseyyid 
Kefenlenir / Kanlı elbisesi ile gömülür. cenaze yıkanmaz. Namazı kılınmaz
Kefenlenir / Kanlı elbisesi ile gömülür. cenaze yıkanmaz. Namazı kılınmaz
İslam topraklarını savunurken, çatışma alanında katledilen şehide gusül verilmez, kefenlenmez, hanut sürülmez; sadece namaz kilinarak kendi elbisesiyle birlikte defnedilir. Elbisesi tamamıyla parçalanmış veya alınmışsa da kefenlendikten sonra namaz kilinarak defnedilir; ama yarah olarak cephe gerisine götürüldükten sonra şehit olursa, normal cenaze işlemine tabi tutulur.
Şehit paktır.  (ölüye dokunma) guslü gerekli kılmaz.
Cenaze namazında abdest farz mıdır?
Abdest alınmalıdır
Abdest alınmalıdır
Abdest alınmalıdır
Abdest alınmalıdır
Hayır, Abdestsiz de kılınabilir, farz değildir
Cenazeye telkin hükmü,  ne zaman verilir ve nasıl
Ölü gömüldükten sonra, imanın esasları hatırlatılır.
Telkin, ölüm döşeğinde iken verilir; gömüldükten sonra telkin vermek ise mekruhtur.
Müstehabtır
Müstehaptır;Ölünün üsütüne toprak atılmadan önce;omzuna tutarak ve iman ile imamet  ve ahiret bilgilerini hatırlatarak


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ÖLÜ CENAZE  – 3
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Cenaze namazı kılınışı
1.tekbir : sübhaneke
2.tekbir:salli/barik
3 .tekbir:dua veya Fatiha
4.tekbir :selam

1.tekbir : fatiha
2.tekbir:salli/barik
3 .tekbir:dua 4.tekbir :selam

1.tekbir : şehadet/
2.tekbir:salavat
3 .tekbir:dua müminlere
4.tekbir : cenazeye dua
5.tekbir:selam
Ayakkabıyla cenaze namazı kılınır mı
Evet

Hayır

Yalın ayak kılınması müstehaptır
Gıyabi cenaze namazı kılınır mı?
Hayır
Hayır
Evet
Bir ay geçmedikçe kılınır

Ölü için kılınacak namaz
allahdostuseyyid  

allahdostuseyyid  

Vahşet namazı: Cenazenin kabre konulduğu ilk gece, ölü için iki rekât namaz kılınması, müstehaptır.Sonunda sevabı ölüye bağışlanır.
Kocası, ölmüş karısını yıkayabilir mi?
Hayır , Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü kadın, iddet bekleyecektir. Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam halinde sayılır. Fakat bir erkek, ölmüş bulunan zevcesini yıkayamaz. Çünkü erkeğe iddet gerekmez. Karısı ölünce, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak onu yıkayacak bir kadın bulunmazsa, koca zevcesine teyemmüm verir.
Evet
Evet
Evet
Erkeğin kadına ve kadının erkeğe gusül aldırması caiz değildir.
Kadın kocasını ve erkek de kendi eşini yıkayabilir.
Fakat müstehab ihtiyat gereği, kadın kocasını ve erkek de eşini yıkamamalıdır.
Ölen kadının saçı
İki bukle yapılır göğsüne konur

Üç bukle yapılır arkasına konur

allahdostuseyyid  
Kadınlar mezarlık ziyareti yapabilir mi?
Evet
Evet
Evet
Hayır
EvetMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ÖLÜM , CENAZE -5
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Çocukların kaç yaşına kadar cenaze namazı kılınmaz
Dört aydan önce düşük olması durumunda bebek yıkanmaz, namazı kılınmaz. Bir beze sarılır ve defnedilir.

Dört aydan büyükse ve eğer çocuk canlı doğmuşsa hem yıkanır hem de cenaze namazı kılınır. Bu konuda ittifak vardır. Fakat doğarken herhangi bir canlılık alameti görülmemişse bu bebeğin cenazesi yıkanır ama namazı kılınmaz. 
4. ayından sonra düşük gerçekleşirse isim vermek gerekmez. Ancak bebek yıkanıp, kefelenlenerek defnedilmeli. Cenaze namazının kılınması ise şart değil.
allahdostuseyyid  
Anne karnındaki çocuğa dördüncü ayda ruh üflenmesini esas alırlar. Çünkü cenîn ruh üflendikten sonra artık tam bir insan haline gelir ve canlı olarak doğup sonra ölen bebek gibi bunun da cenaze namazı kılınır. 
Altı yaşını tamamlamış her ölü Müslümana meyyit namazı kılmak farzdır.
Eğer namazın ne olduğunu blmeyecek kadar küçükse yine ona Allah rızası için namaz kılmanın sakıncası yoktur. Ama ölü dünyaya gelen çocuğun namazını kılmak müstehap değildir.
Ölüyü yıkamak için ücret almak
Bir ölüyü, ona en yakın olan kimse veya takva sahibi güvenilir kimse yıkamalıdır. Bu yıkamak parasız olmalıdır. Çünkü bu bir din görevidir. Öyle ki, yıkayıcı olarak bir kimseden başkası bulunmasa, bunun yıkama ücreti alması caiz olmaz. Fakat başka yıkayabilenler varsa, o zaman ücret alınabilir.

 allahdostuseyyid  

Caiz değildir