KURBAN VE MEZHEPLERMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KURBAN -1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Bir büyükbaş hayvana, farklı ailelerden ortak olabilir mi?
Evet
Hayır
Evet
Evet
Hac dışında bulunanların ortak kurban kesmeleri caizdir.
Kurban (uhdiyye kurbanı- ibadet niyetiyle kesilen kurban) kesen ortaklardan birinin amacı ,sadece et yemek olsa kurban geçersiz olur mu?
Evet
-
Hayır
Hayır

Kurban hangi günlerde kesilmelidir?
allahdostuseyyid
Fecri sadıktan sonra başlar , Kurban bayramının ilk üç günü akşam ezanına kadar
Kurban bayramının ilk üç günü akşamına kadar
Temettü ve kıran haccı kurbanı ihrama girmeyle kesilebilir.

Kurban bayramının 4. günü akşamına kadar
Kurban bayramının ilk üç günü akşamına kadar
Mina’da bulunan kimseler için kesim zamanı, Kurban bayramının dört günüdür.

Şehirlerde ikamet edenlerse bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesebilirler.
Ölmüş kişinin vasiyeti yokken, hayrına kurban olur mu?
Evet

Hayır


Kurban( uhdiyye)  kesmenin hükmü nedir?
Vacib
Müekked sünnet
Müekked sünnet
Müekked sünnet
Hac dışında kurban kesmek müstehab bir ameldir/ müekked sünnet
Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır?
1/3 ünün dağıtılması müstehabtır
Sınır yoktur
1/3 sadaka
1/3 hediye
1/3 kendine
1/3 sadaka
1/3 hediye
1/3 kendine
Kurbanını kesen kişinin, kesilen hayvanı üç kısma ayırarak; yemesi, yedirmesi ve dağıtması önemle tavsiye edilen sünnetlerdendir.

ÖNEMLİ NOT: Hac kurbanı (hediy), hac bölümünde incelenmiştir.