DÖRT MEZHEBE GÖRE HAC NASIL YAPILIR


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
HACCIN ŞARTLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Haccın şartı kaç tanedir?
Allahdostuseyyid
1-İhrama girme

2- Arafat vakfesi

3- Ziyaret tavafı

1- İhrama girme

2- Arafat vakfesi

3- Ziyaret tavafı

4-Say yapmak

1- İhrama girme

2- Arafat vakfesi

3- Ziyaret tavafı

4- Say yapmak

5- Saçları traş etmek

1- İhrama girme

2- Arafat vakfesi

3- Ziyaret tavafı

4- Say yapmak

1- İhram
2- Arafat'ta vakfe
3- Meş'ar-ül Haramda (Müzdelife) vakfe
4- Mina'da Son Cemre'yi taşlamak
5- Kurban kesmek
6- Saçı tıraş etmek, yahut kısaltmak
7- Hac tavafı
8- Tavaf namazı
9- Safay'la Merve arasında sa'y
10- Nisâ  tavafı
11- Nisâ tavafının namazı
12- Geceyi Mina'da geçirmek
13- Üç cemreyi taşlamak


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
 İHRAM
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
İhramın hükmü
Mekruh olmakla birlikte henüz hac ayları başlamadan ihrama girmek câizdir. Çünkü ihram, haccın rüknü değil sıhhat şartıdır.
İhram şart değil, rükündür; hac aylarından önce, hac için ihrama girilemez.

İhram rükündür;
İhrama girdikten sonra hasta (ihsar ) olan
İhramdan çıkabilir
Uzun süre bile olsa ihramdan çıkamaz
Çıkabilir .Kurbanını kesilmek üzere gönderir.Kurban yerine ulaşınca saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar.Ertesi yıla kadar eşiyle birleşemez.Haccını kaza eder.
Hangi hallerde  hacdan vaz geçilip ihramdan çıkılabilir? (ihsar)
Düşman, hastalık, baskın, azığın eliden çıkması, bineğin kaybolması ve kadın mahreminin yolda ölmesi 
Düşman zoru ve tehlikesi
Düşman zoru ve tehlikesi ile hastalık
Ihramlı olmayan kişinin avladığı etten ihramlı yiyebilir mi?
Evet
Haramdır
allahdostuseyyid 
İhrama girdikten sonra  Arafat vakfesine yetişemeyen (fevat)
İfrad haccına niyetlenmiş olan;umre yapar ve ihramdan çıkar.Kurban kesmez.Haccını daha sonra kaza eder.
Kıran/Temetü haccına niyet eden ancak umre yapan/yapamayan ve Arafat vakfesine yetişemeyen kimse önce umre yapar, tıraş olmadan fevt ettiği hac için tavaf ve sa’y yapar, sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Böylece kıran hedyi kesmekten kurtulmuş olur. Haccını daha sonra kaza eder.allahdostuseyyid 


İfrad haccına niyetlenmiş olan;umre yapar ve ihramdan çıkar.Fevat kurbanı keser. Hacını daha sonra kaza eder.
Kıran/Temettü haccına niyet eden ancak umre yapan/yapamayan ve Arafat vakfesine yetişemeyen kimse önce umre yapar, tıraş olmadan fevt ettiği hac için tavaf ve sa’y yapar, sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Böylece kıran hedyi kesmekten kurtulmuş olur. Haccını daha sonra kaza eder.allahdostuseyyid 

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
MİNA ‘DA ŞEYTAN TAŞLAMA
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Mina’da gecelemenin hükmü nedir?
Şeytan taşlanan günlerde Mina’da gecelemek sünnettir
Bu gecelerden her birinin yarıdan çoğunda Mina’da bulunmaları vâciptir. Aksi halde ceza gerekir.
allahdostuseyyid 
Mina'da kalmayan kimse, her gece için bir koyun kurban kesmelidir. Ama sabaha kadar Mekke'de ibadete meşgul olan kimseye keffaret farz değildir.
Hacda telbiyeye ne zaman son verilir?
 Akabe cemresine ilk taş atılınca
Arefe gününün zevalinden itibaren
 Akabe cemresine ilk taş atılınca
allahdostuseyyid  
Hac yapan Arefe gününün zevalinden itibare ; ,umre yapan Mekkei Mükerrremeyi görünce
Şeytan taşlamanın gün içindeki vakti ne zamandır?
Mutlaka fecirden sonra yapılır
Her gün zevalden güneş batana kadarki zamanda.
Bayram ge­cesinin yarısından başlar, teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder.
Arafat’ta vakfe yaptıktan sonra gece yarısından başlar. Teşrik günlerindeki taşlamaları zevalden önce yapmak sahih değildir.
Güneşin doğuşundan batışına kadar devam eder.
Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
HayırMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KURBAN  VE TRAŞ
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Hac kurbanının eti, kesen tarafından yenilir mi?
Evet .Fakat Ceza  olarak kesilen kurbanın etini yiyemez.
allahdostuseyyid
Hayır ,çünkü hac kurbanı da bir çeşit ceza kurbanıdır.
Bazı ihram yasaklarının ihlâli, haccın bazı vaciplerinin ter­ki sebebiyle kesilen hedyler ile kıran ve temettü' haccı için kesilen hedyler(kurban) bu cümledendir. Sahipleri hiçbir şekilde bunlardan yararlanma hakkına sahip de­ğildirler. Nâfile (Tatavvu’) Kurbanı yiyebilir.
Üç kısma ayırarak; yemesi, yedirmesi ve dağıtması
sünnettir.

Temettü kurbanı en erken ne zaman kesilebilir?
Kurban bayramından önce ke­silmesi caiz değildir.
 allahdostuseyyid
Temettü' haccı yapan kişinin kesmesi gereken hedyin kesim zamanı, hac ihramına girme vaktidir. Umre tamamlandıktan sonra henüz hac ihramına gir­meden de bu hedy kesilebilir.


Hacada kurban bulamayan veya mazeret nedeniyle kesemeyen ne yapar
Üç gün oruç tutulduktan sonra, kurban kesme günlerinde henüz traş olmadan kurban kesme imkânı doğarsa kurbanın kesilmesi gerekir. Kurban kesme imkânı bulunması halinde oruç tutmak kurban yerine geçmez. Ancak, traş olduktan veya kurban kesme günlerinden sonra bu imkân elde edilirse kurban kesmek gerekmez.Hacdan sonra tutulması gereken yedi günlük orucun Mekke’den ayrılmadan tutulması mümkün ise de döndükten sonra memlekette tutulması daha faziletlidir. Hacdan sonra tutulması gereken yedi günlük orucun peş peşe tutulması efdal olmakla birlikte şart değildir.
Hacda tutulması gereken üç günlük orucu hacda iken mazeretleri sebebiyle tutamayanlar bu oruçları hacdan sonra kaza edebilirler ve kendilerine her hangi bir ceza gerekmez. Kurban bulamadığı için üç günlük oruca başladıktan sonra kurban bulan kimse, orucuna devam eder, artık kurban kesmesi gerekmez.allahdostuseyyid


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KURBAN  VE TRAŞ
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Hacda erkekler saçın ne kadarını tıraş etse yeterlidir?
¼’ü
Tamamı
Üç tel
Tamamı
İlk defa hac yapanlar tamamı ,diğerleri kısaltabilir
Hacda Traşın zamanı
Akabe cemresi taşlandıktan sonra başlar.Bayramın üçüncü günü güneş batana kadar traş olmalı.Gecikirse küçük baş hayvan.
Akabe Cemresine taş atıldıktan sonra başlar.
allahdostuseyyid
Araefe günü bayrama bağlayan gece yarısından sonra başlar..Bayramın üçüncü gününe kadar traş olmalı .gecikirse ceza gerekmez fakat ihramdan çıkılmadığı için  hac da yapılmış sayılmaz.İhram yasakları devam eder.Terkeden hac yapmamış olur.
Araefe günü bayrama bağlayan gece yarısından sonra başlar.
Akabe Cemresine taş atıldıktan ve kurban kesdikten sonra sonra başlar.
Kurbandan önce traş olana ve harem bölgesi dışında traş olana ceza gerekir mi?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Tertibe uyulmadığı için evet
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
UMRE
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Umre farz mı sünnet mi?
Umre sünnettir.
Hac yapan için umre farz’dır.Hac dışında sünnettir.
Umre, temettu ve ifrad umresi olmak üzere iki çeşittir. Temettü umresi, Mescid-i Haram sakinleri dışındaki kimselere farzdır.
İfrad umresine gelince, bunu Mescid-i Haram sakinlerinin yapması gerekir.
Umrenin rukünleri
İhram
Tavaf

(İhram şart tavaf rükündür.)
İhram
Tavaf
Say
İhram
Tavaf
Say
Traş (taksir)
1- İhram
2- Tavaf
3- Tavaf namazı
4- Sa’y
5- Taksir
Umrenin zamanı
Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak “teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. Günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur.
Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câizdir.
Haccedenler ise bayramın 4. Günü güneş batıncaya kadar  umre yapamazlar.
allahdostuseyyid
Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câizdir.
Haccedenler ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.
Haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câizdir.
Temettü umresi, Şevvâl ayının evvelinden Zilhicce ayının dokuzuncu gününün öğlesine kadar süren zaman zarfında yerine getirilmelidir.
Umre için ihrama girilecek yerlerin fazilet sırası
Ci'râ-ne
Ten'îm
Hudeybiye

Ten'îm
Ci'râ-ne
Hudeybiye
allahdostuseyyid 


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
UMRE
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Mikat yerine varmadan ihrama girilir mi
Mîkata varmadan, hatta hac için yola çıkarken ihrama girmesi daha faziletlidir. 
Mekruhtur
Mikata varmadan ihrama girmek caiz olmayacağı gibi geçerli de olmaz. Ancak mikata varmadan önce ihrama girmeyi adayan kimse, mikattan önce ihrama girer ve gereğince de amel eder.
Temettu Umre ihramında cinsel ilişki
Koyun
(Umresi geçersiz. İlk dört şavttan önce  olursa)

İlk dört şavttan sonra olursa umre kabul olur koyun kesilir
Koyun
(Umresi geçersiz)
Koyun
(Umresi geçersiz)
Koyun
(Umresi geçersiz)
Deve (umresi bozulmaz,ihtiyat gereği yeniden yapmalıdır)
Umrede tavaf ve sayı yaptıktan sonra traş olmadan cinsel ilişki
Koyun
 (  umre geçerli )
Koyun
(Umresi geçersiz)
Koyun
(Umresi geçersiz)
Koyun
(Umresi geçersiz)
allahdostuseyyid  


Oruç ve diğer keffaretler için bknz:
http://islamdamezhepler.blogspot.com.tr/2015/03/mezheplere-gore-oruc-nasil-tutulur.html#more


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Cinsel ilişki (Arafattan önce)
Koyun
Hac bozulur
Deve/sığır
Hac bozulur
Deve (haccı bozulur)
Cinsel ilişki
(Arafattan sonra ,müzdelife vakfesinden önce)
Deve
Hac bozulmaz

(Arafat vakfesinden sonra, tıraş olup ihramdan çıkmadan (yani ilk tahallülden) önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin haccı fasit olmaz ancak bedene gerekir.)


Deve (haccı bozulur)


(Arafat vakfesinden sonra, birinci tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin haccı fasit olur. Bu kimse haccını tamamlar. Daha sonra haccını kaza eder ve ihram yasağını ihlal etmesi sebebiyle bedene keser.)allahdostuseyyid 
Deve (haccı bozulur)
Cinsel ilişki (Arafattan sonra ,traştan önce)
Deve
Hac bozulmaz
Deve (haccı bozulur)
Bir deve
Müzdelife vakfesinden sonra ,tavafdan önce cinsellik
Bu mezhepler hac yasaklarını birinci tahallül(Arafattan sonra-,traş ) ve ikinci tahallül( traş –ziyaret tavafı  ) diye ayırdığı için bu kriter için diğer cinsellik maddelerine bakınız.
Deve (haccı bozulmaz)
Cinsel ilişki (Traştan sonra , ziyaret tavafından önce)
Koyun
Hac bozulmaz
(Kıran haccı yapan kimse bu yasağı işlerse kendisine biri hac, diğeri de umre için olmak üzere iki dem gerekir.)
Koyun
Hac bozulmaz
allahdostuseyyid 
Koyun
 (veya altı fa­kire yiyecek vermek ya da üç gün oruç tutmaktır. )
Hac bozulmaz
Koyun
Hac bozulmaz
(  Bu fiili işleyen kimsenin, ziyaret tavafını yapabilmesi için yeniden ihrama girmesi gerekir.  )
Bir deve


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Ziyaret Tavafında avret yeri açılması
Avret sayılan uzuvların dörtte biri veya daha çoğu açılırsa küçük baş hayvan gerekir
 allahdostuseyyid 
Kasıtlı açılmışsa yeniden yapmak gerekir.Mazeret halinde bir şey gerekmez.


Ziyaret tavafını eksik yapan
Ziyaret tavafında Şavtların çoğunu yani en az dördünü yapmış olmak tavafın geçerlilik şartı olup son üç şavt yapılmayacak olursa, tavaf sahih olur, fakat farz ve vâcip tavaflarda eksik kalan her şavt için koyun gerekir.
Yedi şavtın hepsi rükün olup bütün şavtlar yapılmadığı takdirde tavaf sahih olmaz.
allahdostuseyyid  
Tavaf namazı kılınmazsa
Tavaf namazı tavafın vacibi değil müstakil bir ibadettir. Bu sebeple terkinden dolayı dem gerekmez. Ancak bu namazı kılmayan kimse, günahkar olur.
Küçük baş hayvan
Sünnet bir namazdır.Şafi’de Kerahat vaktinde de kılınabilir.

Tavaf namazı kılmadan iki tavafı peş peşe yapmak
Mekruh
Sakıncası yokMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Av hayvanı avlayan
Dengi hayvanı kurban eder ,dengi bulunmazsa bedeli ödenir.Eti yenmeyen hayvanların bedeli koyundan çok olamaz.
Hayvanın bedeli paraya çevrilip dağıtılabilir veya bu bedel her fıtra miktarına bir gün olacak şekilde yerine  oruç da tutabilir.
allahdostuseyyid   
Avlanan hayvan, evcil hayvanlardan benzeri olan güvercin, kumru ve ev güvercini gibi bir hayvan ise, bir tanesi için bir koyun veya keçi kesilir.
; deve kuşu ise, onun için bir deve kesilir.
; yabani bir sığır veya eşek ise, onun için ehlî bir sığır ke­silir.
; erkek bir geyik ise, onun için bir teke, dişi bir geyik ise onun için dişi bir keçi kesilir.
; ceylan ise, onun için küçük bir keçi kesilir.
; bir tavşan ise, onun için dişi bir oğlak kesilir.
; Arap tavşanı veya ada tavşanı ise, bunlardan her bi­ri için dört aylık dişi bir oğlak kesilir.

Avlanan hayvan bir sırtlan ise, onun için bir koç; tilki ise onun için bir ko­yun kesilir.

CAFERİ:
Keffareti ödenir.Ayrıca,
Eğer ihram halinde olan şahıs, haremin dışında av büyük kuşlardan olursa; koyun kesmelidir. haremin dahilinde yapılmış olursa, keffareti iki kat olur.
Eğer haremin haricinde bir kuş yavrusunu öldürmüş olursa, sütten kesilen bir kuzu kesmelidir; kuş yavrusunun kıymetini vermesi gerekmez. Çünkü bu işi haremde yapmamıştır. Eğer bu işi haremin dahilinde yaparsa, bir kuzu kurban kesmeli, ayrıca kuş yavrusunun kıymetini de vermelidir.
Eğer (haremin dışında avladığı) yabani hayvanlardan olursa; zebra için keffaret olarak bir inek kurban kesmelidir; deve kuşu içinse, bir dişi deve kurban etmelidir. Eğer buna gücü yetmezse, altmış fakiri doyurmalıdır; buna da gücü yetmezse, on sekiz gün oruç tutması gerekir.
Eğer (öldürdüğü) bir inek olursa, keffaret olarak bir inek kurban kesmelidir; buna gücü yetmezse, otuz fakiri doyurmalıdır; buna da gücü yetmezse, dokuz gün oruç tutmalıdır.
Eğer avladığı hayvan bir ceylan olursa, keffaret olarak bir koyun kurban etmelidir; buna gücü yetmezse, on fakiri doyurmalıdır; buna da gücü yetmezse, üç gün oruç tutmalıdır. Eğer bunları haremin dahilinde yapmış olursa, cezası iki kat olur.
Eğer bir tavşan veya tilki avlarsa, bir koyun kesmeli ve koyunun kıymeti miktarınca da sadaka vermelidir. Eğer haremin güvercinlerden birini öldürürse, bir dirhem sadaka vermeli ve bir dirhemle de haremdeki güvercinler için yem almalıdır. Güvercin yavrusu için yarım dirhem, yumurtası için de dirhemin dörtte birini (sadaka) vermelidir.
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Hacer-i Esved'den başlamayarak tavaf yapılırsa
Koyun

 allahdostuseyyid  


Ka'be sola alınmadan tavaf yapılmaması halinde
Koyun
Mikat sınırını ihramsız geçen
Koyun
(geri dönüp tekrar ihram giyilirse koyun gerekmez)
Koyun
Koyun


Arefe günü Arafattan güneş batmadan önce ayrılan
Koyun

Koyun (güneş batmadan tekrar geri dönerse gerekmez)
Deve , veya 18 gün oruç; güneş batmadan geri dönerse ceza yok
Minada veya Müzdelife’de gecelemeyen
 allahdostuseyyid  

Koyun
CAFERİ :Teşrik günlerinin gecelerinde Mina’da gecelemeyen kimsenin, keffaret olarak her gece için bir koyun kesmesi gerekir.
Müzdelifeden ne zaman ayrılılır
Fecr vaktinden sonra, güneşten önce
Gecenin her hangi bir vaktinden sonra
Gece yarısından sonra ayrılılabilir

Fecr vaktinden sonra, güneşten önce
Şeytan taşlamada taşların yarıdan çoğu atılıp gerisinin eksik atılması
Fıtra
 allahdostuseyyid  
Koyun

7 taş mutlaka isabet ettirilmelidir.
Şeytan taşlamayanın cezası nedir? Bütünü veya sadece akabe cemresindeki taşlama terk edene dem; bir veya daha fazla cemre terk edeneise, her biri için bir fitre gerekir.
 Taşlamanın bütününü veya bazısını, ya da bi­rini terk edene dem gerekir
Biri için bir, ikisi için iki müd buğday tasadduk etmek, üçü için dem kesmek gerekir.


Şeytan taşlamadan ve kurban kesmeden traş olmak İmamı azama göre Sığır / imameyne göre sıra önemli değildir. Bir şey gerekmez
Sıra şart  değildir.Sünnettir.

Vaktinde atılmayan taşların kazası olur mu? Vaktinde atılamayan taşlar bayramın dördüncü günü güneş batmadan önce atıldığı takdirde, kazâ değil, eda sayılır. Gecikmeden dolayı ceza da gerekmez.
 Vaktinde atılamayan taşlar, taşlama süresi içinde kazâ edilse de cezası düşmez. 
 Vaktinde atılamayan taşlar, taşlama süresi içinde kazâ edilse de cezası düşmez. 
Vaktinde atılamayan taşlar bayramın dördüncü günü güneş batmadan önce atıldığı takdirde, kazâ değil, eda sayılır. Gecikmeden dolayı ceza da gerekmez.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Başı tıraş etmek (hac amellerinden önce)
Koyun
(1/4 ten az olursa fıtır sadakası)
Koyun, üç gün oruç veya altı fakiri doyurmadan birini seçer
Bir koyun
Kendi traş olmayan başkasını traş edebilir mi
Evet (hac  menakisini bitirmişse)
Ceza gerekmez.
Eğer henüz görevlerini bitirmemişse
Traş eden sadaka, edilen ise koyun öder.

 allahdostuseyyid   

Hayır
İhramlı yada ihramsız birini traş etmek
Fıtra
İhramdan çıkma vakti gelince tıraş olmayıp direkt elbise giyen
24 saat giymişse koyun;
12 saat giymişse sadaka verir.

Koyun, üç gün oruç veya altı fakiri doyurmadan birini seçer


İhramdan kurban kesmeden çıkmanın cezası
Küçük baş hayvan (dem)
Başı örtmek (erkekler için)
Koyun
( 12 satten az olursa fıtır sadakası)

Koyun

Bir koyun
Yüzü örtmek  (ekekler  için)
Koyun

  allahdostuseyyid  


Kadınların yüzlerini örtmesi


Örtebilir . Fakat açması vaciptir.Örtü yüzüne temas ederse koyun gerekir

Haramdır , Kefaret gerekmez
Kadının eldiven takması
Kefaret yok

Koyun


Erkeklerin dikişli elbise giymeleri
Koyun
(12 saatten fazla)

Koyun

Bir koyun
Ayakkabı giymek
KoyunHaramdır
Ayakkabı giymek (12 satten az)
Fıtır sadakası
İki elin bütün tırnaklarını kesmek
Koyun

Koyun

Bir koyun
İki ayağın bütün tırnaklarını kesmek
Koyun

Koyun

Bir koyun
On parmaktan azının tırnaklarını kesmek
Koyun
( bir elin birkaç tırnağı olusa fıtra verilir)

 allahdostuseyyid   

Her biri için bir Müd buğday, yahut pirinç veya benzeri gıda maddesi.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Gölgelik altına girmek (erkekler için)
Altına girdiği şey kafasına değmemeli

Girebilir, yalnız örtünme olarak kullanılanların altına giremez

Bir koyun (farz ihtiyat gereği)
Erkekler şemsiye kullanamaz   ve üstü kapalı abraya binemez.
Harem'in büyük bir ağacını söküp çıkarmak
Bedeli ödenir

Sığır

Bir sığır (farz ihtiyat gereği)
Harem'in küçük bir ağacını söküp çıkarmak
Bedeli ödenir

Koyun

Bir koyun (farz ihtiyat gereği)
Bir ağacın bir kısmını koparmak
Bedeli ödenir

Sadaka

Fiyatını ödemek
Haremde bitkiyi koparan
Bedeli öder veya oruç tutar

Ot yeniden yetişecekse kefaret gerekmez, yetişmeyecekse sadaka verir.

Kefaret gerekmez
Üç defa veya daha çok doğru yere ant içmek
 allahdostuseyyid    

 allahdostuseyyid    

Bir koyun
Yalan yere ant içmek:
Bir defa:
İki defa:
Üç defa: allahdostuseyyid    

Koyun
Bir sığır
Bir deve
Diş çekmek veya çektirme
Çektirilebilir

Diş çektirebilir

Bir koyun (farz ihtiyat gereği)
Haşerat öldürmek
Çekirge ve üzerindeki bit öldüren sadaka verir.Dışardaki bit öldürülebilir.

Bit, pire, akrep ,yılan vb. öldürebilir.

Haramdır

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Her iki koltuk altının kıllarını temizlemek
Başın yahut sakalın tamamını veya en az dörtte birini tıraş etmek ya da kısaltmak dem, bundan daha az kısmı tıraş etmek sadaka-i fıtır gerektirir.

Koyun

Bir koyun
Bir koltuk altının kıllarını temizlemek

Koyun
 allahdostuseyyid  
Bir koyun (farz ihtiyat gereği)
Başı kıllarını temizlemek

Koyun

Bir koyun (farz ihtiyat gereği)
Setri avrete uymamak
Koyun
 allahdostuseyyid  Nikah kıymak
Nikah kıyılabilir

Haramdır .Yapılan nikah geçersizidr.

Haramdır .Yapılan nikah geçersizidr.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
KEFFARETLER
İHRAM YASAKLARI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Temettü ve kıran hacı yapanlar ceza olarak koyun kesmeli midir
ŞAFİİ:
Temettü' haccı yapan kişi bir kurban kesmelidir. Çünkü bu kişi, haccı umreden sonra yapmakla bir süre ihram yasaklarından muaf kalmıştır.

2. Kıran haccı yapan kişi de bir kurban kesmelidir. Zira bu da ifrad haccı yapmamıştır.
Kurban kesecek güçte  olmayan kişi, kurban yeri­ne hacda iken üç gün, memleketine döndükten sonra da yedi gün olmak üze­re toplam on gün oruç tutmalıdır. allahdostuseyyid 

Hacda kefaret cezalarında muhayyerliğin sınırı nedir (Giyim, koku sürünme, tıraş olma ve tırnak kesme yasaklarında  )
“hastalık” ve “eza” bulunması şartlarına bağlıdır.
Mazeretsiz olarak ihlal eden kimse muhayyer değildir, kendisine mutlaka dem gerekir.
Mazeret olsun olmasın kişi ,kurban,üç gün oruç tutma ve altı fakire birer sadaka-i fıtır verme şıklarından birini seçmekte muhayyerdirler.
Sadece tıraş olan ve tırnaklarını kesen kimseler bu muhayyerlikten yararlanabilirler.Diğerlerine küçükbaş hayvan gerekir.
 allahdostuseyyid 

Not: Tüm mezhepler unutkanlıkla yapılan hatalara kefaret olmaz derler.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
 YASAKLAR
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Hacca giden kişinin evi olmalı mı

  allahdostuseyyid 


Kendine ait bir evi olmadan zorluğa düşecek kimseye hac, ancak ev parasına sahip olmakla birlikte farz olur.
Aynaya bakmak
Haram
Kan çıkarmak veya aldırmak
Kan aldırılabilirHaram
Süs eşyası takmak
Süslenmek yok,örtü altında olabilir

 allahdostuseyyid  

Haram.Kadın her zaman kullandığını kullanabilir ancak  kocasına bile gösteremez.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GENEL KONULAR
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Kadın yanında kocası veya mahremi olmadan hacca gidebilir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Evet
Temettü haccı umresinde adet olan kadın haccını nasıl  yapar
Umre tavafını yapamayan ve Arafat’a çıkma zamanına kadar temizlenemeyen kadınlar, umre ihramını iptal ederler. Arafat’a çıkarken hac için ihrama girerler. Bu şekilde hareket eden kadınlar, ifrat haccı yapmış oldukları için şükür kurbanı kesmeleri gerekmez. Hacdan sonra iptal ettikleri umreyi kaza ederler. Bundan dolayı da ceza kurbanı olarak bir küçükbaş hayvan keserler.
Kadın, umresini iptal etmez, kıran haccına niyet eder ve vakfesini yapmak üzere Arafat’a gider. Arafat dönüşünde hac ve umre niyetiyle bir tavaf ve bir sa’y yapar. Ayrıca kıran haccı için kurban keser.
Adetli kadın tavaf ve namaz dışında haccın tüm menakisini yerine getirir.
Tavaf için Adetinin bitmesini bekler.
Ziyaret tavafı zamanı adetli kadın Mekkeden ayrılmak zorundaysa ne yapar
Adetli olarak yapar ceza olarak bir büyükbaş hayvan keser.
Aynı durum umre için olursa adetli olarak tavaf yapılır ceza bir küçük baş hayvandır.
Gusledip tavaf yapar
Adetli tavaf olamaz.Beklemek zorundadır.
Tavaf için Adetinin bitmesini bekler.
Hac ayları hangi aylardır?
Şevval. Zilka­de ayları ile Zilhicce ayından on gündür
Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce´nin tümüdür
Şevval. Zilka­de ayları ile Zilhicce ayından on gündür.
allahdostuseyyid
Şevval, Zilka’de ve kuvvetli görüşe göre Zilhicce ayının tamamıdır.
Hacca gidemeyen yerine başkasını gönderebilir mi?
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hacca gitmemiş kişi başkasının yerine hacca gidebilir mi
Hac kabuldür fakat mekruhtur

Sahih değildir
allahdostuseyyid 
Gidebilir
Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir?
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hacda tertib  ( sıra) gerekli mi?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet 


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
BAŞKASI YERİNE HAC

Başkasının yerine hac yapacak kişi (naib) şartları
HANEFİ
Daha önce kendi adına haccetmiş ol­masına gerek yok.
Naib memleketten görevlendirilmelidir.
Naiblik için ücret alınamaz.
ŞAFİİ
Daha önce kendi adına haccetmiş ol­malıdır.
Naib mikat sınırından da görevlendirilebilir.
Naiblik için ücret alınabilir.allahdostuseyyid
CAFERİ
1.    Ergen olmak. Başkası adına haccetmek üzere görevlendirilen vekilin kadın veya erkek olması fark etmez.
2.    Akıllı olmak.
3.    Müslüman olmak.
4.    Verilen hac görevini yerine getireceğine güvenmek.
5.    Hac amellerinin ne şekilde yerine getirileceğini ve bunlarla ilgili hükümleri -bir rehber marifetiyle de olsa- bilmesi. Vekilin daha önce kendi adına haccetmiş olması şart değildir.
6.    Görevlendirildiği senede zimmetinde başka bir farz veya vacip hac bulunmaması.
7.    Bazı hac amellerini yerine getirmemesi hususunda mazeretinin bulunmaması.
Naiblik için ücret alınabilir.