MEZHEPLERDE ZEKAT FARKLARIMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
PARA ,ZEKAT
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
ZEKATA TABİİ ÜRÜNLER
Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Toprak ürünlerinde nisap var mıdır?
Ziraî ürünler ister az ister çok olsun zekâta tâbidir.
Beş vesk (=653 kg.) dan az üründe zekat yoktur
Üç yüz sa’dır ki, takriben 847 kilogram 
Zekata tabi tarım ürünleri hangileridir?
Her türlü tarım ürünü hasat edildiğinde zekatı verilir
Muhafaza edilebilen, depolanabilen ve tabii gida maddesi olan hububat ve meyvalar zekata tabiidir. Hububattan arpa, bugday,mercimek, nohut, misir, pirinç ve bakla gibi ürünler; meyvalardan sadece üzüm ve hurma.
Ölçülebilen, bekletilebilen ve kurutulabilen mahsullerin zekati verilir.
1) Buğday
2) Arpa
3) Hurma
4) Kuru üzüm
Zekata tabi diğer mallar
5. Altın,
6. Gümüş,
7. Deve,
8. İnek,
9. Koyun.
Sene başında nisaba ulaşan mal sene sonunda eksilirse zekatı?
O malın hem sene başında ve hem de sene sonunda nisaba ulaşmış olması şarttır.

Bir mal sene içinde nisabın altına düşerse, ona zekât vâcip olmaz.
allahdotuseyyid 
Balın zekatını vermek farz mıdır?
Evet
Hayır
Hayır
Evet
allahdotuseyyid  

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
HUMUS
 allahdotuseyyid 

Miras kalan bir apartmana humus düşer mi?
CAFERİ
Hz Ayetullah Uzma Hamanei’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:
Eğer inşa edilmiş daireleriı kendi iskânları yapmışlar ve orda oturuyorlarsa bunun humusu yoktur. Ama örneğin kiraya vermek için inşa etmişlerse ve humusa düşen parayla onu inşa etmişlerse, inşa için kullanılan paranın humusunu ödemek gerekir. Eğer satmak veya satarak ticaret yapmak için yapılmışsa humus yılı başında dairelerin humusu verilmesi gerekir.allahdotuseyyid 
H
z Ayetullah Uzma Sistani’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:
Evet, ihtiyaçlarından fazla olursa veya ticaret kastıyla onu yapmışlarsa humusu vardır.

Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu:
Evet, onların değerinin artmasına humus düşer.allahdotuseyyid 

Hz Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (Ömrü uzun olsun) cevabı şudur:
1. Eğer bir mal miras olarak kalırsa ona humus düşmez. Elbette ihtiyat gereği varis mirası bırakan şahsın söz konusu malın humusunu özel olarak vermediğini biliyorsa, onun humusunu ödemelidir.
2. Eğer söz konusu daireler mirasın bir parçası ise onun hükmü önceki madde beyan edildi. Eğer bu daireler veya apartmanın bir kısmı miras değilse yıllık masraflara ek olduğundan onun humusu farzdır.MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
PARA, ZEKAT-

HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
HAYVAN  VE ARAZİNİN ZEKATI
Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır?
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır?
Koyun 1
Keçi 1
Koyun 1
Keçi 1
Koyun1Keçi 2
Koyun 1/2
Keçi 2
 allahdotuseyyid 
Ticarî bir eşyanın zekatının şartları kaçtır?
4
5
6
2

Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir?
Beşte bir
Beşte bir
Kırkda bir
Kırkda bir

Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Hayır

Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir?
Üçte bir
Hiç
Hiç
Hiç
allahdotuseyyid  
Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır?
Hayır
Evet
Evet
Evet

Yarıcıya verilen arazinin zekatını kim öder
Mal sahibi
Hisselerine düşen miktarı öderlerMEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
PARA ,ZEKAT-
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ/ SELEFİ
CAFERİ
BORÇLU VE ALACAKLININ ZEKKATI
Borçlunun ve alacaklının zekatı
Borçlar zekât mallarının nisabını düşürürlerse, bu mallarda zekât gerçekleşmez.
Sağlam (ödeneceği umulan, ödenmesinden ümit kesilmiş olmayan) alacakların zekatı, her yıl, alacaklı tarafından ödenir.

Sadece para borcu zekâtın vücûbuna engeldir, nisabı düşürürse zekât farz olmaz.
Alacakların zekatı, tahsil edildiği yıl -geçmiş yıllarınki değil, yalnızca o yılınki- ödenir.
Zekât malları tesbit edilir ve üzerindeki borçlar dikkate alınmaz.
Alacak tahsil edilmese de onun zekatını vermek gerekir.
allahdotuseyyid   
Bir kimse, altın, gümüş veya zekâtını vermek farz olan herhangi bir malı borç olarak alır ve bir yıl elinde olursa, zekâtını vermesi gerekir; borç veren kimsenin üzerine bir şey farz olmaz. Fakat borç veren zekâtını öderse, borç alandan zekâtı kalkar.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
FITIR SADAKASI
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Fıtır sadakasının hükmü nedir?
Vacib
Farz
Fıtrayı kimler verir?

Nisaba ulaşan
Bir günlük yiyeceği olan
Bir günlük yiyeceği olan
Bir günlük yiyeceği olan
allahdotuseyyid