BEŞ MEZHEBE GÖRE ABDEST FARKLARI

CAFERİ MEZHEBİNE GÖRE (ŞİA - EHLİ BEYT - İMAMİYYE) ABDESTİN ALINIŞI
Mezheplere göre abdest farkları tablosu:


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ABDEST -2
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır?
18
8
30
20
8
Abdestin sünnetleri nelerdir?
(en çok bilinenler buraya alınmıştır)


Niyyet
Besmele çekmek
Elleri abdest kabına sokmadan önce  yıkamak
Mazmaza ve istinşak
Misvak kullanmak
Sakalın ve parmakların hilallenmesi
Yıkamanın üçlenmesi (baş bir kere)
Başın tamamının mesh edilmesi
Tertib
Muvalat
Delk

Besmele çekmek
Elleri abdest kabına sokmadan önce  yıkamak
Mazmaza ve istinşak
Misvak kullanmak
Sakalın ve parmakların hilallenmesi
Yıkamanın üçlenmesi (baş bir kere)

Tertib

Besmele çekmek
Mazmaza ve istinşak
Elleri abdest kabına sokmadan önce  yıkamak
Misvak kullanmak
Sakalın ve parmakların hilallenmesi
Yıkamanın üçlenmesi (baş da üç kere)

Başın tamamının mesh edilmesi
Muvalat
Delk
CAFERİ:
1.    Abdest alacak olan kişinin ibrik ve benzeri su kabını sağ tarafına koyması.

2.    Abdeste besmele çekerek başlanması.
3.    Abdest öncesinde ve abdest amellerinden her birini yaparken ilgili duaların okunması.

4.    Abdest almaya başlamadan ellerin bileklere kadar yıkanması. (Uykudan uyanılmış veya idrar yapılmışsa bir defa, büyük abdest bozulmuşsa iki defa yıkanması).

5.    Ağza ve buruna üçer defa su alınması.

6.    Abdeste başlamadan dişlerin misvaklanması. Peygamber (saa.) efendimiz bir hadislerinde Hz. Ali’ye (as.) misvakla ilgili olarak şu tavsiyede bulunmuştur: “Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah’ın rızasına ve gözün ışılanmasına sebep olur.allahdostuseyyid. Dişleri kürdanla temizlemek de seni meleklere sevdirir.”

7.    Abdest alırken, kısmadan yeterince ve bol miktarda su kullanılması.

8.    Erkeğin, kolunu dış kısımdan, kadının ise iç kısımdan başlayarak yıkaması.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ABDEST -4
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Meshin ölçüsü ne kadardır?
Dörtte biri
Başın tamamı farz.

 Bizzat başa bitişik saçların meshi gerekir.
Birkaç kıl bile olsa yeter
Başın tamamı farz.
Bu erkekler için olup, kadının başının önüne mesh etmesi yeterlidir.allahdostu seyyid. Baştan inen saçların mesh edilmesi gerekmez. Suyun başa dökülmesi mesh edilmediği sürece farza yetmez.
Başın dörtte biri  ön kısmı / Meshin az veya çok ölçüsü yoktur. Ancak bu meshin uzunluğunun bir parmak boyu, genişliğinin ise kapalı üç parmak eninde olması müstehabdır.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ABDEST -6
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Ağız ve buruna su vermek
Sünnettir
Yüze dahil olduğu için yıkanması farzdır
Sünnettir
Sünnettir
Sünnettir
Sarık üzerine mesh olur mu?
Olmaz
Olmaz
Olmaz
Olur
Olmaz


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER -1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir?
Evet
Evet
Hayır
Hayır

Yedi şey, abdesti bozar:
1.    İdrar.
2.    Gaita.
3.    Yellenme.
4.    Gözün görmeyeceği ve kulağın işitmeyeceği kadar uykuya dalmak. Ancak, göz görmez ama kulak işitirse, abdest bozulmaz.

5.    Delilik, sarhoşluk ve baygınlık gibi aklın fonksiyonunu yitirdiği durumlar.

6.    Kadınların istihaze hâlleri.

7.    Guslü gerektiren hâller, örneğin cünüplük hâli.
 (İmâm Cafer Sâdık (a.s) buyurdular; “Meziy veya vediy gelmesi ile abdest bozulmaz. Onlar, tükürük ve balgam mesâbesindedirler. )

Kadının erkeğe veya erkeğin kadına dokunması abdesti bozmaz. Bunun baba kız, bacı kardeş veya karı koca olması fark etmez. Hatta namahrem bir kimseye dokunmak da haram olmakla birlikte abdesti bozmaz.
Cinsel organına dokunmak abdesti bozar mı?
Hayır
Evet
Evet
Evet
Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu?
Hayır
Cinsel haz varsa bozulur
Hayır
Cinsel haz varsa bozulur
Namazda selam almak abdesti bozar mı?
Evet
Hayır
_
_
Eşine dokunmak abdesti bozar mı?
Hayır
Cinsel haz varsa bozulur
Evet
Cinsel haz varsa bozulur
Meziy gelirse abdest bozulur mu?
Ön ve Arka Yoldan Çıkan doğal Şeyler abdesti bozar
Ön ve arkadan Anormal çıkanlar
Hanefi, Şafi ve Hanbelî Mezheblerine göre, ön ve arka yoldan çıkması tabii olmayan çakıl, kurt, kan, irin, yara suyu vb. şeyler abdesti bozar. İshak ve es Sevri de bu görüştedir.
Maliki Mezhebine göre, normal yoldan ve çıkması tabii olan maddelerle abdest bozulur.allahdostuseyyid. Ancak midede oluşan çakıl veya kurt ile kan, irin ve yara suyu gibi çıkması tabi olmayan maddelerin çıkması ile abdest bozulmaz.
Kadın saçına dokunmak abdesti bozar mı?
Hayır
Cinsel haz varsa bozulur
Hayır
Hayır
Uyku abdesti bozar mı
Hafif uyku bozmaz
Hafif uyku bozmaz
Hafif uyku bozmaz
Bozar
Kusmak abdesti bozar mı?
Ağız dolusu olursa bozar
Bozmaz
Bozmaz
Ağız dolusu olursa bozar
Abdest almayı gerektiren cinsellik
Çıplak olarak veya arada bedenlerin sıcaklığının hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulunmaksızın erkek ve kadının aşırı derecede şehevî teması, oynaşma ve kucaklaşması abdesti bozar.
Temastan cinsel haz duyulması halinde abdest bozulur.
 Erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi, 
 Temastan cinsel haz duyulması halinde abdest bozulur.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER -3
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır?
12
3
5
8
7
Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Deve eti yemek abdesti bozar mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Yıkanmamış ölüye  dokunan gusul alır.Yıkanmış ölüye dokunan abdest
Abdest şüphe ile bozulur mu?
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Abdest alıp almadığında şüphe olursa
Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması gerekir. 
Abdest alıp almadığını hatırlamazsa, abdesti yok kabul edilir.
Abdestini bozup bozmadığını kesin olarak bilemiyorsa, şüphe içinde ise yeniden abdest alması gerekir.
Abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir.allahdostu seyyid.   Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması gerekir. 

Abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşen kimse, abdest almalıdır. Namazdan sonra, abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşerse namazı sahihtir. Namazdayken abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşerse, namazı batıldır
Necaset namaza mani midir?
Evet
Hayır/ E
Evet
Evet
Evet
Kan akması abdesti bozar mı?
Evet, etrafa yayılmasa bozmaz
Hayır
Hayır
Yaralardan çıkan kan ve irinler çok da olsa affedilmiştir. Ancak kendi yaralarından çıkanlar kişinin kendisi için affedilmiştir; başkasına bulaşırsa temizlenmesi gerekir.
Hayır, çok olunca bozulur
Hayır
Ölüye dokunmak
abdest
Bozmaz
Gusül gerekir
Namahrem ölüye  dokunulursa bozulur
Cinsel organa dokunulduğu için bozulur
Yıkanmamış ölüye  dokunan gusül alır.Yıkanmış ölüye dokunan abdest