MEZHEPLERDEKİ EZAN VE KAMET FARKLARI

ŞİA ( EHLİ BEYT - CAFERİ - İMAMİYYE ) EZANI

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
EZAN
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
EZANIN OKUNUŞU

 allahdostuseyyidAllahu ekber
4
4
4
4
4
Eşhedu enlâ ilahe illallah
2
2
2
2
2
Eşhedu enne Muhammeden   rasûlullah
2
2
2
2
2
Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh
-
-
-
-
2
Hayye ale´s-salât
2
2
2
2
2
Hayye ale´l-felah
2
2
2
2
2
Hayye ‘alâ hayr-il ‘amel
-
-
-
-
2
Kad kâmeti´s-salât
2
2
2
2
2
Allahu ekber
2
2
2
2
2
Lailahe illallah
1
1
1
1
2

KAMET
KAMETİN OKUNUŞU
 allahdostuseyyid
Allahu ekber
4
2
2
2
2
Eşhedu enlâ ilahe illallah
2
1
1
1
2
Eşhedu enne Muhammeden   rasûlullah
2
1
1
1
2
Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh
-
-
-
-
2
Hayye ale´s-salât
2
1
1
1
2
Hayye ale´l-felah
2
1
1
1
2
Hayye ‘alâ hayr-il ‘amel
-
-
-
-
2
Kad kâmeti´s-salât
2
2
1
2
2
Allahu ekber
2
2
2
2
2
Lailahe illallah
1
1
1
1
1