MEZHEPLERE GÖRE GİYİM KUŞAM TEMİZLİK

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GİYİM KUŞAM -1
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır?
Hayır
Evet
Evet
Evet
İpek ve altın albise erkeğe  haramdır
Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir?
Hayır
Hayır
Evet
Evet

Ölü hayvanın derisi helal midir?
Haram
Helal
Haram
Helal

Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir?
Mekruh
Helal
Haram
Mekruh
allahdostuseyyid 
Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir?
Haram
Helal
Haram
Haram

Erkeğin erkeğe ve yabancı kadınlara avret yeri neresidir?
Göbeği ile diz kapağı arası
Ön ve arka uzuvları
Göbeği ile diz kapağı arası
Göbeği ile diz kapağı arası
Erkek namazda, kimse görmese bile avret yerini örtmelidir. Hatta göbekten dizlerine kadar örtmesi, daha iyidir.
Diz avret midir ?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Göbek avret midir?
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
allahdostuseyyid  
Erkeğin küpe takması haram mıdır?
Mekruh / Haram
Eğer bir bölge ve şehirde erkekler için sıradan ve olağan bir durumsa, aynı şekilde kadınlara mahsus bir süs eşyası sayılmazsa ve altından da olmazsa erkeklerin ondan yararlanmasında bir sakınca yoktur.Diğer hallarde haramdır.
Dövme (totto) yaptırmak haram mıdır?
Sünni :
Günahtır.(haramdır)
Dövme, deri üstünde bir tabaka meydana getirmeyip, deri altından yapıldığı için gusle ve abdeste mani olmaz. Deri üstüne yapılmış olsa da, kolayca çıkarma imkânı yoksa, yine abdeste ve gusle mani olmaz.
Şia: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa ,vücuda zararı yoksa abdest, gusül ve namaz doğrudur.Haram değildir.
Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek tarzda çökelti olursa, bu durumda ilkönce engel kaldırılmalı ve sonra da gusül veya abdest alınmalıdır. Bu nedenle, eğer dövme çökelti taşırsa ve de abdest ve gusül suyunun bedene ulaşmasını engellerse,vücuda zararı varsa  abdest veya gusülden önce onun bertaraf edilmesi gerekir. Aksi takdirde suyun ulaşmasını engellemeyecek şekilde deri altında olursa sakıncasızdır. Taharete (abdest ve gusül) gerek duyan tavaf ve tavaf namazı gibi hac amelleri böyle bir durumda sahihtir.

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
GİYİM KUŞAM -2
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
Bıyıkların kesim şekli nasıl olmalıdır?
Kökünden
Dudağa sarkan kısımlar
Dudağa sarkan kısımlar
allahdostuseyyid  
Bıyığı tıraş etmenin, veya uzatmanın özü itibariyle bir sakıncası yoktur. Ancak bıyığı, yemek yerken ve su içerken yemeğe ve suya değecek miktarda uzatmak mekruhtur.
Sakalı kesmenin hükmü?
Haram
Haram
Mekruh
Haram
Haram ,
Farz ihtiyat gereği sakalı kesmek haramdır ve farz ihtiyat gereği sakalı kesmeye fıskın sonuç ve hükümleri yüklenir.ölçü, örfen sakal denilmesidir ve bir el tutumundan fazla olması ise mekruhtur.
Sakal tıraşı karşılığında alınan ücret
Haram
Kadının kaşlarını aldırması
Kadının kaş aldırması değil bunu namahreme göstermesi haramdır.
Kadının yabancı erkeğe karşı avreti neresidir?
Eli , yüzü, ayakları hariç bütün vücudu
Eli ve yüzü hariç bütün vücudu
Bütün vücudu
Eli ve yüzü hariç bütün vücudu
Kadın , erkek kölesinin yanında ziynetini açabilir mi?
Hayır
Sadece saçını açabilir
Evet
Hayır
Cariyenin yabancı erkeklere karşı avreti neresidir
Göbeği ile diz kapağı
Göbeği ile diz kapağı / başı
Göbeği ile diz kapağı / dirseklerine kadar elleri ve başı
Göbeği ile diz kapağı

Kadının kadına ve mahremine avret yeri
Diz kapağı ile göbek arası
Yüz, baş boyun, eller ve ayaklar müstesnâ olmak üzere bütün vücudu avrettir.
Diz kapağı ile göbek arası
Yüz, baş boyun, eller ve dizden aşağısı hariç olmak üzere bütün vücudu avrettir.
Birbirlerine mahrem olan kadın ve erkek, şehvet kastları olmaksızın, avret mahalli dışında birbirlerinin her yerine bakabilirler.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR


Kolonya ve parfüm kullanmak
HANEFİ
Ebû Hanîfe, şarap veüzümden yapılanların dışındaki alkollü içkilerin bir dirhemden fazlasının el­biseye bulaşması halinde bunun namaza mani olmayacağını söylemiştir. (Serahsî, el-Mebsût, 24/14)-1
Buna göre kolonya ve ispirto gibi şeylerin içilmeleri haram ise de bunla­rın alınıp satılmaları ve kullanılmaları caiz görülmüştür.allahdostuseyyid
ŞAFİİ
Sarhoş edici nitelikte olan alkollü içkilerle kolonya arasında fark yoktur. Bunlar da şarap gibi necistir ve haram kılınmışlardır. Bulaştıkları yerin yıkanması gerekir.
Ayrıca;
 Esans, koku, parfüm ve benzeri şeyleri kullanıma elverişli hale geti­rebilmek amacıyla bunlara katılan az miktardaki katkı maddeleri, necis olsa­lar bile görmezden gelinebilecek muaf necasetlerden sayılmıştır. (Cezîrî, Mezâhib, 1/19.)
CAFERİ
Etanol ve metanol gibi aslında zehirli olan ve içilemeyen alkoller temiz olup, seyreltilmedikleri, içilecek ve sarhoş edecek dereceye gelmedikleri sürece onu içmek bile haram değildir.(Caferilik.com)


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
TEMİZLİK -2

Hafif necaset nelerdir?
HANEFİ
Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli (idrar) ve eti yenmeyen kuşların pisliği hafiftir. Güvercin, serçe ve benzerleri gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir.Atın bevli de hafif necasettir.
Ayrıca eti yenmeyenlerden kedinin ağız salyası temiz sayılmıştır.
Hafif necâsetlerde ölçü, pisliğin, bulaştığı elbisenin veya uzvun dörtte birisini kaplamasıdır. Miktar dörtte birden az olursa namaza mâni olmaz. 
MALİKİ
 allahdostuseyyid 
ŞAFİİ
Sivilce kanı, pire kanı, sinek pisliği, yara ve yanık ya da kokulu (kokusuz) çiçek hastalığından çıkan su (azhar olan görüş) çatlayan damar ve hacamat yerinden akan -az veya çok su- temizdir. Yine azhar olan insandan çıkıp ayrıldıktan sonra tekrar ona dönen kanın da temiz olduğudur.
Pire kanı ve sivrisinek pisliği,  Sağım esnasında sütün içine düşen ve sütü bozacak kadar çok olmayan pislikler necis değildir. Etin üzerinde kalan kan affedilmiştir. Sinek, bal arısı ve karınca gibi akıcı kanı olan bir hayvan sıvı bir maddeye düşüp ölür ve o sıvıyı bozmazsa, bu o sıvıyı necis yapmaz. Meyve gibi şeylerin içinde oluşup, dışarıya çıkmadan ölen küçük kurtçuklar da affedilmiştir. Farelerin evdeki anbara bıraktıkları dışkı affedilmiştir.

HANBELİ
/ SELEFİ

CAFERİ
Bedende bulunan yara, cerahat veya çıban vasıtasıyla elbisesi veya bedeni kana bulaşırsa namaz kılınır. Ağız, burun ve benzeri organın içinde bulunan yara veya basurdan gelen kan, beden veya elbiseye bulaşırsa, onunla namaz kılabilir. Namaz kılanın takke , yüzük ve çorap gibi avret yerini örtmeyecek kadar küçük olan elbiseleri necis olursa, lâşe ve köpek gibi necis olan hayvandan yapılmadığı takdirde, onlarla kılınan namaz sahihtir. 
(sistani).

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
TEMİZLİK -3

İdrar ve diğer sıvı necaset bulaşan elbise vb. kaç yıkamada temiz olur?
HANEFİ
3
MALİKİ
 allahdostuseyyid 
ŞAFİİ
Yıkanan elbisede necasetin izi kalsa dahi temiz hükmündedir. Görünür halde olan pislikler, izleri (renk, koku ve maddeleri) giderilinceye kadar su ile yıkamakla temiz olurlar. Bir defa yıkamakla tamamen pislik giderilmiş olursa, sahih olan görüşe göre, bir daha yıkanması gerekmez. Eğer pisliğin rengi, bulaştığı yerden kaybolmayacak halde ise, o eşya, kendisinden bembeyaz su akıncaya kadar yıkanır. Yani elbisenin üzerine dökülen su renksiz olarak akıp gidiyorsa, o leke temiz kabul edilir. Yıkanığı halde gitmeyen kan lekesi de böyledir.
HANBELİ
/ SELEFİ

CAFERİ
İdrarla necis olan elbisenin üzerine ibrik, kap veya buna benzer şeylerle su dökülerek suyun necis olan yerin her tarafına ulaşması sağlanır. Daha sonra sıkma veya başka yolla su çıkarılır. Bu işlem ikinci defa tekrarlandıktan sonra elbise temiz olur. Ayn-i idrar olmazsa ihtiyati farz olarak her iki kerede de çıkan su necistir.(sistani)

MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
TEMİZLİK -4
allahdostuseyyid  
Kabların temizliği nasıl olur?
HANEFİ
“Köpek ağzını kabın içine sokarsa o kabı hemen dök, sonra 3 kere yıka.”
(Zafer Ahmed el-Osmânîet-Tahânevîi ; İ’lau’s-sunen: 1/197, ez-Zeylâî ; Nasbu’r-raye: 1/131.)
Hanefilerde esah olan, köpeğin bizatihi necis olmadığıdır, zira korunma ve avlanmada ondan yararlanılmaktadır.Domuz ise bizatihi necistir. Kur'an'daki "O pistir" ayetinden kasıt domuzdur. Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. Vücudunun diğer yerleri buna kıyas edilmez. Ağzını kaba sokarsa kab 7 defa yıkanır. 
MALİKİ
Köpek, mutlak olarak temizdir. Sadece ağzını soktuğunda meşhur olan görüşe göre taabbüden 7 defa yıkanır. Ayağını veya hareket ettirmeden dilini soksa veya salyası düşse yıkamak gerekmez. Eğitilmiş köpeklerin tuttuğu hayvanlardan yiyiniz” (Mâide: 4) buyurulmuş, köpeğin tuttuğu yerin yıkanması emredilmemiştir. Köpeğin yakaladığı yeniliyor. O halde köpeğin salyası da necis değildir. 
Domuz da temizdir.
ŞAFİİ
Ebu Hurayra (r.anh) anlatıyor: " Rasulûllah (s.a.v.) buyurdular ki:
"Bir kaba, köpek banmışsa, onun temizlenmesi, 7 kere su ile yıkanmasına bağlıdır, hatta bunların ilki toprakla olmalıdır."(Buhari, Vudu 33; )
Köpek, domuz ve onlardan türeyenler, bunların artığı, teri necistir. Bunlarla kirlenen eşya biri toprakla olmak üzere 7defa yıkanır.
HANBELİ
/ SELEFİ
7 kere yıkanır.Şafii mezhebiyle aynıdır.allahdostuseyyid 
CAFERİ
Necis bir kabın az su ile üç defa yıkanması gerekir. Hatta çok su ve akarsuda üç kere yıkamak ihtiyaten farzdır.
Ancak bir kabı köpek yalamışsa ya da o kaptan su veya başka bir sıvı şey içmişse, önce temiz toprakla ovmalı ve ardından iki defa çok su, akarsu veya az su ile yıkanmalıdır. Aynı şekilde köpeğin yaladığı kabı da yıkamadan önce toprakla ovulmalıdır. Köpeğin salyasının aktığı veya bir yerinin değdiği kap, vacip ihtiyat gereği toprakla ovulmalı sonra üç kere su ile yıkanmalıdır.
Köpeğin ağzını sürdüğü kabın giriş kısmının dar olması nedeniyle toprakla ovulamazsa, içerisine toprak atılmalı ve her tarafa ulaşacak şekilde şiddetle hareket ettirilmeli ve sonra söylendiği şekilde yıkanmalıdır.
Domuzun yaladığı veya içinde sıvı bir şey içtiği yahut içinde çöl faresi ölen bir kap az, kür veya akar suda yedi kere yıkanmalıdır. Toprakla yıkanması da gerekli değildir.


MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR
TEMİZLİK -5
HANEFİ
MALİKİ
ŞAFİİ
HANBELİ
/ SELEFİ
CAFERİ
İç çamaşıra ne kadar  idrar vurursa namaz olmaz?
Açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir.( el ayasının ortasındaki çukurlukta durabilecek su yüzeyi  )

Bir dirhemden az olmalı: yaklaşık 4,8 gr.
Şafii’de az bir necaset namaza mani olduğu halde, taharetten sonra arta kalan necaset affedilmiştir.
Necasetin zerresi de namaza manidir, yıkamak farzdır.
allahdostuseyyid  
İç çamaşırı ve elbisede veya namaz kılınan yerde ne kadar kaba necaset olursa namaz olmaz?
(dirhem miktarı:yaklaşık 4,8 gr) veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz kabul olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farz olur.
İmameyne [imam-ı Ebu Yusuf ve imam-ı Muhammed’e] göre ve diğer üç mezhepte kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır.

Maliki mezhebi’nin bir görüşüne göre zaruret halinde necasete müsaade edilmiştir.

Kıbleye dönerek işenir mi?
Caiz değildir
Haramdır

Haramdır
Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Sidiği necistir, artığı necis değildir
Eti yenen hayvanların menisi necis midir?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet