FATİHA SURESİ KAÇ AYETTİR?

Hanefîler Besmele'yi el-Fâtiha'dan saymamışlar da "En'amte aleyhhim"i müstakil bir âyet saymışlardır.
Şâfîîler ise bunun aksine, Besmele'yi el-Fâtiha'dan bir âyet saymışlar, "En'amte aleyhimi müstakil bir âyet sayma­mışlardır.