Mezheplere göre ibadethane ve kuralları

MESCİDLERİ SÜSLEMEK:
Şafii:
Mescidleri süslemek, yazı ve nakışlarla tezyin etmek mekruhtur. (Nevevî, el-Mecmû', 2/199-208.)
Delil:
Nitekim bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: İn­sanlar mescidlerde (onlardaki süs ve sanat ile) birbirlerine karşıövünmedikçe kıyamet kopmaz." (Ebû Davud, Salât, 12; Nesâî, Mesâcid, 2.)
Hanefi:
Camileri ancak Allah’a ve ahiret gününe inanlar mamur ederler." (Tevbe, 9/18)

1. Camilerin süslenip güzelleştirilmesi namaz kılanı meşgul ediyor ise ittifakla mekruhtur.
2. Süsleme, öğünmek ve gösteriş için yapılıyor ise, bu da mekruhtur. Bırakın süslemeyi bu maksatla cami inşa etmek bile mekruhtur.
3.Aşırıya kaçmadan süslenebilir.

MESCİDDE DİLENMEK VE SADAKA:
Şafii:
Mescidde dilenciye sadaka vermekte sakınca yoktur. Ama dilenmek mekruhtur.
Delil:
Bu konuyla ilgili olarak Hz. Ebû Bekir'in (r.a) oğlu Abdurrahman (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur:Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bir defasında,"Bugün bir düşkünü doyura­nınız oldu mü?" diye sorduğunda, Hz. Ebû Bekir şu cevabı vermişti: "Mesci­de girdiğimde dilenmekte olan bir dilenci gördüm. Baktım ki (oğlum) Abdur-rahman'ın elinde bir parça ekmek var. Hemen ekmeği alıp o dilenciye ver­dim."(Ebû Davud, Zekât, 37.)

Hanefi:
Hanefî mezhebine göre ise, mescidde dilenmek haram; orada dilenciye bir şey vermekse mekruhtur.


MESCİDDE YEMEK YEMEK:
Şafii:
İhtiyaç halinde mescidde yeme ve içmenin sakıncası yoktur.

Hanefî mezhebine göre kötü kokulu olmayan yiyeceklerin mescidde yen­mesi tenzîhen mekruhtur.


MESCİDDE UYUMAK:
Şafii:
Mescidde uyumak caizdir. Abdullah b. Ömer hazretleri konuyla ilgili bir rivayette şöyle demektedir: "Ben genç iken mescidde uyurdum." (Buhârî, Salât, 58.)

Ashâb-ı Suffe'nin Mescid-i Nebevî'de uyudukları bilinmektedir. Hz. Ali'nin de Mescid-i Nebevî'de uyuduğu bazı kaynaklarda rivayet edilmiştir.

Hanefî mezhebine göre ise garip ve yabancılarla itikattaki kişilerden baş­kalarının mescidde uyumaları mekruhtur.