Allah kıyamette görülecek mi?

"O gün bir takım yüzler parlar, rablerine bakıp" ( kıyamet 22-23)
''O günde (kıyamette) peygamberlerin velilerin ve müminlerin yüzleri apaydınlıktır. Rablerine orada hiçbir engel olmaksızın bakıcıdırlar'' (el-İnsân, 75/22-23) .
"O kâfirler o gün Rablerini görmekten mahrumdur." [Mutaffifin 15]
"Gökteki şu ayı nasıl net görüyorsanız, [siz müminler Cennette] Rabbinizi, böyle açıkça göreceksiniz". [Buhari, Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İ. Ahmed, İbni Huzeyme, İbni Hibban]

Ehli sünnet bu manada Allah'ın apaçık görüleceğini görüleceğini kabul eder.

Şia ise bu görünmenin kalp gözü ile olacağını dünya gözü anlamında bir görme olmayacağını savunur.
Delil:
Yukarıdaki ayetlerin zahirini alarak tefsir edersek, o zaman Allah-u Teala'ya haşa el, ayak, taht vs. farz etmemiz gerekir, bir çok ayette bu gibi şeyler Allah'a isnad edilmiştir ki hiçbir müfessir bunların zahirinin kastedildiğini söylememiştir.Ayetlerden zahiri manalar çıkmaz.